Babylónská knihovna

 ,,Tlönská geometrie zahrnuje dvě poněkud odlišné disciplíny: geometrii vizuální a geometrii hmatovou. Ta odpovídá našemu pojetí geometrie a je podřízena geometrii vizuální. Základem vizuální geometrie není bod, ale plocha. Tato geometrická soustava nezná rovnoběžky a učí, že člověk pohybující se v prostoru mění tvar těles, která ho obklopují. Základní veličinou tlönské aritmetiky jsou iracionální čísla. Při početní operaci se prý veličiny mění a z iracionálních čísel se stávají čísla racionální. A tlönští metafyzikové nejen, že nehledají pravdu, ale dokonce ani zdání pravdivosti. Snaží se vzbudit úžas. Jedna z tamních filosofických škol dospěla k popření času.”

Jorge Luis Borges

 

Všechny myšlenky stojí na ramenech obrů.

Všechny obrazy jsou živé.

Všechny pohledy jsou ptáky.

Všichni mrtví jsou živí.

Byung-Chul Han – V digitálním roji (in: Vyhořelá společnost)

,,Digitální doména naproti tomu vyvíjí tlak na transparenci. ,,Země se vymyká jakékoli transparenci.” Její uzavřenost je světu informací bytostně cizí. Informace je ze své podstaty čímsi, co je všeobecně přístupné nebo co má být všeobecně přípustné… Transparence je bytností informace. je to modus operandi digitálního média… Informaci naproti tomu chybí vnitřní prostor, niternost, která by jí dovolovala stáhnout se zpět nebo se skrýt. Heidegger by řekl, že v ní nebije žádné srdce. Informace se vyznačuje ryzí pozitivitou, ryzí vnějškovostí.”

,,Zatímco informace je kumulativní a aditivní, pravda je excluzivní a selektivní. V protikladu k informaci nevytváří žádná nakupení. Člověk se s ní totiž nesetkává často. Neexistuje nic jako masa pravd. Informační masa naproti tomu existuje… Kvůli své pozitivitě se informace odlišuje také od vědění. Vědění se nenabízí jen tak každému. Nelze na ně jednoduše narazit jako na informaci. Nezřídka mu předchází dlouhodobá zkušenost.”

,,Digitální médium s sebou přináší novou topologii práce. Digitální pracovník zabírá střed. Přesněji řečeno zde již žádný střed není. Uživatel a jeho digitální aparát tvoří spíše jednotu. Novodobí lovci nefungují pasivně jako součást nějakého stroje, nýbrž operují aktivně se svými mobilními digitálními aparáty, které u paleolitických lovců ztělesňovaly kopí, luky a šípy. Nevystavují se při tom nebezpečí, protože informace loví pomocí myši. V tom se odlišují od paleolitických lovců.”

,,Moc a informace se spolu nesnášejí dobře. Moc se ráda halí do tajmeství. Vynalézá pravdu, aby se intronizovala a inaugurovala. Moc se stejně jako tajemství vyznačuje niterností. Digitální médium má naproti tomu odniterňující účinky. Lovcům informací se mocenské struktury jeví jako překážky bránící volnému šíření informací. A tak je jejich strategií požadavek transparence.”

Pošli to dál
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •