Barevné sítě poznání

Každý člověk poznává život svým způsobem.

Na vlastní oči, svým rytmem, kvůli sobě.

žijeme v jednoduše složitém světě. V barevných sítích se ukazuje ve své komplexnosti a souvislostech. při jejich tvoření rozehrávají kreativita a imaginace své hry.

Vydáte-li se do světa sítí, budete moci pozorovat své myšlení. zahlédnete nejen, co víte, ale otevře se před vámi i něco z toho, co nevíte a dokonce i to, co nevíte, že nevíte.

Pak záleží na vás, jestli si toho všimnete a naučíte se něco nového. Poznání si tvoříme každý sám. Každý člověk je interdisciplinární bytostí.

Barevné sítě jsou rozmanité příběhy světa rozvíjející se ve vašem pohledu na život.

Zde je ukázka projektu pro 6. ročník. Tato síť rozvíjí jen jedno téma, ale i s ní lze pracovat interdisciplinárně. Není povinné zůstavat v dějepise. Děti se mohou vydávat kterýmkoli směrem a přidávat další pole a spoje (Snahou je, aby téma starověku propojily se svými celoročními projekty, jejichž témata si zvolily samy). Barevné sítě nemusí nikde končit, nemají okraj. Barevná pole jsou vytvořena průvodcem a obsahují inspirativní zdroje. Další příběhy lze nalézt na internetu. Jedním z cílů sítí je rozvoj digitálně-informatického myšlení - kreativního myšlení 21. století.

Nejen v zasíťovaných obrazech a spojích mezi nimi lze zahlédnout poznání. To se objevuje převeším v očích sítě. Tam, kde je zdánlivě prázdno. Přesně tam dopadá pohled tvořivého myslitele. Čím jsou děti starší, tím může být zadání minimalističtější. Na hrací ploše (tj. v připraveném vzdělávacím prostředí) programu Orgpad není na počátku nic. Jen prázdno. Z mezer ve známém světě a z prázdna rozléhajícího se za hranicemi poznání se rodí učení.

Aby byla barevná síť řádně otevřena, je dobré začínat projekt hned třemi tématy (zde). Volit můžete mezi těmi zobrazenými na Stroji na nápady (↓), který je vizuální náhradou za vzdělávací oblasti RVP. Ale můžete začít i vlastními tématy. V barevných sítích není nic pevně dáno. Stroj na nápady tvoří 144 polí, což umožňuje 487 344 počátečních trojkombinací.Omezený počet je pro kreativní myšlení příjemnější než nekonečno možností.

Čtyři axiomy vzdělávání 21. století.

1. Poznávání světa je svobodomyslná, tvořivá a radostná hra pro děti, rodiče i učitele.
2. Nikdy není nutné, aby dítě umělo vše.  Moudrý dospělý se nevědění nebojí.
3. Každý má zodpovědnost a moc poznávat svět svým vlastním způsobem.
4. Každý má v každém okamžiku dostatek poznatků, aby mohl získat nové poznatky.

Jako hejno rozmanitých fontů může být pestrobarevné poznávání světa.

Jak začít tvořit sítě?

Nejjednodušší je začít hned teď. Otevřete si OrgPad a začněte síťovat své myšlení. Nic víc potřeba není. Můžete si promýšlet vlastní téma, anebo si nějaká vyberte ze Stroje na nápady. Může být jedno, dvě, tři, pět... Můžete vymyslet i konkrétní zadání a představit ho svým studentům. Anebo můžete nějakou komplexní problematiku zpracovat ve formě sítě - u mnoha současných témat je to nejpřehlednější způsob vyprávění. Žijeme ve složitém světě.

Poznání se nehledá, poznání se tvoří a prožívá. Jedině tak se ocitne v člověku a člověk se nalezne v něm.

Můžete se podílet na tvorbě metodiky interdisciplinárního učení.

Nejedná se o sepsání učebnice, s BSP si každý píše svou učebnici sám. Jedná se o soubory sítí, které usnadní učitelům, průvodcům, rodičům i dětem vnímat své kreativní myšlení. Není zatím zcela zřejmé, jak by taková metodika měla vypadat, je potřeba na to přijít. Čím více vznikne sítí, tím bude vše jasnější. Cílem příručky je, aby bylo co nejvíce očí schopno dívat se na svět interdisciplinárně. Aby mohli zahlédnout, že svět není rozdělen do specializovaných předmětů, do kategorií a přihrádek. Každý život sestává z klubka propletených příběhů. Smyslem barevných sítí je tvořivé poznávání těch příběhů, které se odehrávají právě ve vás. Některé z nich rozmazávají hranici mezi vaším vnitřkem a vnějškem, jiné trvají již tisíce let, jsou širší a hlubší než jeden lidský život a jsme jejich pouhými pozorovateli.

Naštěstí nám ještě zbývá objevit, jakou moc má pozorující pohled, naše kreativní myšlení i naše naslouchající tělo.

Rozhodnete-li se spolupracovat na tvorbě metodiky, plán momentálně vypadá takto:

Vzniká 144 myšlenkových sítí, které ukazují některé z možných spojů mezi 144 tématy Stroje na nápady (↓). Ty vytvoří knihu, jejímž prohlížením se v myšlení otevírají náhledy interdisciplinárních souvislostí. První verzi těchto sítí vytvořím já, aby to ladilo dohromady. Až bude vše pohromadě, bude možné vytvořit si vlastní sadu 144 sítí.

Další sadou sítí jsou sítě, které již mají nějaký obsah. Obsahem může být školní látka, anebo cokoli, co napomáhá procházení daným tématem. Orgpad umožňuje vkládat texty, obrázky, tabulky, videa i soubory. Tato síť se nemusí držet SNN a nemusí kopírovat první sadu sítí. Smyslem není vyčerpávající pojednání na dané téma (či témata), ale příběh. Obraz, kterým se může procházet myšlení a učit se. Na jedno téma může existovat více zcela různých sítí.

Tyto sítě může vytvořit kdokoli. Čím více jich bude, tím lépe. Mohou být dvou typů:

První rozvíjí každé z témat Stroje na nápady. Na začátku je tedy jen jedno téma, například BSP 2G - Rostliny. Tento typ sítě slouží především pro shromáždění základních informací (zatím na úrovni 2. stupně ZŠ) a jako zásobník inspirativních zdrojů (textů, fotografií, videí).

Druhý typ rozpracovává interdisciplinární vyprávění jako takové. Je to hra. Kdo dokáže nejtvořivěji propojit dějepisná témata s matematikou pro sedmáky a kdo přijde na to, jak souvisí úvod do datové analýzy s gramatikou českého jazyka a dokáže to vysvětlit pubertálnímu dítěti. Atd.

Odkazy na vámi vytvořené sítě můžete vkládat do FB skupiny Barevné sítě poznání.

Součástí plánu je vytvořit stránky, které by vše přehledně prezentovaly na uživatelsky přívětivějším místě, ale to je momentálně nad moje schopnosti. Kdyby se do jejich programování někdo chtěl pustit, budu rád, když mě kontaktuje. Na stránkách by měl být ke stáhnutí a možné personalizaci veškerý materiál tvořící BSP.

 

BSP1 - Informace

BSP2 - Příběhy

BSP3 - Jak s BSP pracují děti?

BSP4 - O moci průvodce

Virální hra v Dollar Street

Proměna výuky na 2. stupni ZŠ

Pošli to dál
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •