Biologie internetu

Upozorňujeme, že na této stránce se nalézá živé myšlení v procesu růstu a neobsahuje tedy žádné definitivně vytvarované informace.

Otevřít obrázek pro čtení lze zde: https://www.orgpad.com/s/ogb2SJ9IBu2?embed=true

Tato myšlenková síť nabízí přehled témat, na něž mohou být během průzkumu biologie internetu vrženy pohledy.

Síť zároveň sloužit jako interaktivní hra, kterou si můžete oka mžitě zahrát.

Odehrává se v prostoru mezi vaším pohledem a obrazy přítomné sítě. Stačí se dívat, prohlížet si a číst a přitom si bedlivě všímat, co vidíte. Nejen na obrazovce před sebou, ale především v sobě. Biologie internetu se rozléhá na pomezí vnitřku a vnějšku rozmanitých organismů.

Síť je možné otevřít tímto odkazem: https://www.orgpad.com/s/Lb37RVFf3oq?template=true a začít ji upravovat k obrazu svému. Není ostatně vůbec dokončená. Můžete cokoli doplnit, vymazat či přepsat. Můžete jednotlivým buňkám sítě dodat obsah a síti tak dát vlastní smysl. Nebojte se proměnit cizí síť na svoji vlastní. Jen do toho! I dospělí mají své počítačové hry…


Internet je tvor, živá bytost. Žádná část světa není mrtvá. Vše, co se vypravuje po světě, neoodělitelně tvoří předivo života. Internet žije stejně jako bakteriální kultura, komunita mraveniště, ptačí hejno či rybník. Síť hýbe světem, je to tvořivá bytost.

Člověk říká, že stvořil síť zvanou internet k obrazu svému. Aby díky ní poznával svět. Aby zahlédl obrazy doposud nikdy nespatřené. Díváme se na svět očima sítě. Jsou stvořené, umělé a tedy přirozeně nedokonalé. Zároveň je vše zcela v pořádku.

Internet říká, že informační oceán nemá dno. Síť má deset tisíc očí a každý den vytvoří milióny gigabytů pohledů i obrazů. Internet říká člověku, co vidí i co si myslí. Člověk je neoodělitelnou součástí přediva celoplanetární biotechnologické sítě.

Síť je organismus skládající se z počítačů, čidel, uzlů, satelitů, podmořských i vzdušných kabelů, obrazovek, automobilů, lidských tužeb a potřeb, společenských struktur, státních aparátů, člověkohodin a člověkolet a mnoha dalších věcí i nevěcí.

V pohledu civilizačníků žijících v zapadající civilizaci se dnes a denně pracuje na digitalizaci společnosti a světa. V pohledu současných astrofyziků, kteří k pozorování vesmíru používají výhradně složité soustavy počítačů, probíhá i digitalizace vesmíru.

V pohledu neurovědců dochází také k digitalizaci lidského těla. Poznání, jež dnešní věda získává o mozku, je umožněno nesmírným rozvojem technologií v posledních desetiletích. Víc než my vidí do našich mozků počítače. Těla se mění v soubory dat.

Internet je živá síť, jež by bez našich smyslů, instinktů, tužeb a potřeb byla jen pasivním strojem. Lidské ruce ji tvoří a opečovávají. Za to máme, co chceme. A co chce ona. Pro její velikost a moc ji už dlouho nemůžeme udržet v rukou ani v mysli.

Internet je lidský výtvor, který se osamostatnil. Přerostl nám přes hlavu, žije si svým životem. Jeho staršími bratranci jsou Golem a Frankenstein, ale internet nežije v legendách ani v romantické beletrii. Je skutečný jako kterýkoli pes či bankovní účet.

Věnujeme mu svůj čas, pozornost i energii. Už dávno ho nemáme pod kontrolou. Ale důvěřujeme mu. Důvěřují mu vědci, politici, bankéři, průmyslníci, celebrity, novináři i občané běhaví. Zkrátka každý, kdo se považuje za civilizačníka. Všichni jej hladíme a nasloucháme mu. A on nám.

Máte zájem o delší setkání, kratší besedu nebo osvěžující webinář? Napište: