Články

Průvodcovský manifest

1. Průvodce si nevytváří domněnky o tom, jak děti zacházejí s technologií. Vytváří jim prostor a drží se skutečnosti. Netřese se strachem. 2. Průvodkyně věří, že se od dětí může naučit tolik, kolik se mohou děti naučit od ní. 3. Průvodce nepotřebuje nachytávat své děti, jak dělají něco špatně. Chce je doprovázet směrem k dobru.…
Read more

O technologii ve vzdělávání

Jak se počítá rovnice o deseti neznámých deseti lidmi tak, aby všichni procházeli řešením současně a ve stejný okamžik objevili, že už došli do cíle, který předem nebyl nikomu známý. Čistě teoreticky (a technicky) je takové kolektivní vědomí možné. Život není než multidoteková interaktivní tabule a dnešní děti to vědí.

Jak Google rozežral vzdělávací systém

Ani Classroom ani Teams nejsou vzdělávací aplikace. Neodehrává se v nich učení. Jsou to nástroje na organizaci výuky, ale nikoli pro výuku. Veškerý čas věnovaný těmto rozhraním, jak ze strany pedagogů, tak žáků a studentů, je časem věnovaným škole, ale nikoli vzdělávání. To, co se digitalizuje, když se noříme do jejich struktur, vychytávek a funkcí, je budova školy a její chod, nikoli proces předávání poznání z dospělých na děti.

Doporučená literatura k tématu

Pamatujete si ještě na ten okamžik, kdy jste si poprvé uvědomili, že můžete díky Googlu rychle najít odpověď na prakticky libovolnou otázku nebo že vás telefon může navést do cíle? Jak to jen bylo úžasné, než se z toho stala samozřejmost?