Duše

Prostřední ze tří světů, co jsou jedním člověkem.

Duše člověka se zná s duší světa.

Duše se mají rády.

Jak technologie pracuje s naší duší?

Dnešní duše se rodí do digitální doby.

Duše se nenachází v našem těle, tělo se prochází po duši.

Jsme tělo, duše a mysl.

Dnešní děti vrůstají do digitální společnosti žijící v technologické realitě.

Je to pro ně přirozené a nanejvýše zajímavé. Děti se na svou dospělost bez výjimky těší.

Duše je příběh, který žijeme. Technologie jsou jeho nedílnou součástí. Žijeme ve 21. století.

Počítače jsou ptáci a obrazovky jsou jejich oči.

Kyberprostor je hejno světů, světů, které se na nás dívají.

Naše oči se procházejí v jejich pohledech.

Nejen v zahradách a na úbočích hor, také v kyberprostoru odvíjí se dobro družství našich duší.

Jak se zdravě pohybovat digitálním světěm:

Zpomalit.

Sledovat barevnou škálu stínů.

Pozorně prohledávat mezery mezi předměty.

Ztišit se venku i uvnitř.

Nebrat si nic osobně, nevytvářet si domněnky, znát sílu slova a dělat dobro, krásu a lásku.

Důvěřovat dětem i sobě.

Nebát se létat. Hodně si hrát.

Hodně se podivovat.

Hodně hladit. Hlazení je fundamentální.

Nechávat záři hvězd padat rovnou do srdce.

Nebránit světlu tryskat z očí.

Radovat se.

Klidně si žít svůj příběh.

Pošli to dál
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •