Category: Nezařazené

BSP 1: Informace v digitální době

Žijeme v digitalizované společnosti. Rozmanitá technologická zařízení mění způsoby, jakými vnímáme život, sebe i svět kolem nás. Digitalizace společnosti není otázkou budoucnosti, ale přítomnosti. V naší každodenní realitě prochází průmyslová revoluce – ano, ten příběh o páře a továrnách – do věku své kybernetické reprodukovatelnosti. Jednou z věcí, jež prochází digitalizací, je povaha informací a…
Read more

Tělo

  ,,Verbální účast na komunikaci je velice nepatrná. Lidskou komunikaci charakterizují její nonverbální podoby, jako jsou gestikulace, výraz obličeje nebo řeč těla. Propůjčují jí taktilitu. Taktilitou nejsou myšleny jen tělesné dotyky, nýbrž také vícerozměrnost a vícevrstevnost lidského vnímání, na němž se nepodílejí jen vizuální, nýbrž i jiné smysly. Digitální médium okrádá komunikaci o její taktilitu…
Read more

Pozornost

Narazili jste na jeden ze zdejších draftů – nevím, kdy bude dokončen, možná, že nikdy:-) Když věnujeme pozornost dětem, věnujeme ji sobě. A když ji věnujeme sobě, dáváme ji také dětem. Jak technologie pracuje s naší pozorností? Zaměstnává ji. Zahlcuje ji. Pohlcuje a porcuje. Rozptyluje ji. Ovládá ji. Třídí a řídí. Používá strategii inflace, snaží…
Read more

Řád

Děti si vybírají své rodiče. To je výchozí předpoklad k porozumění následujícím řádkům. Je těžké to pochopit myslí, rozumět tomu, jednoduší je cítit to srdcem. Každopádně málokdo z rodičů má problém přiznat si, že v žádném okamžiku plození, těhotenství či porodu neproběhl jakýkoli výběr vlastních dětí. Toto přiznání ulehčuje porozumění skutečnosti, že osud začíná v…
Read more

Godfrey Reggio – Důkaz (1995)

Krátký film z roku 1995 dívající se na děti, jak se dívají na televizi. Je to nevšední zážitek, jenž ukazuje mnohé, co se odehrává v každém, kdo se dostane do styku s médii. Pokud nemáte oněch sedm minut čtyřicet sekund potřebných ke shlédnutí tohoto filmu, pravděpodobně je váš život velmi rychlý a neposedný. Pravděpodobně to…
Read more

Jak vychovávat digiděti – seminář

Pořádáme seminář o výchově digidětí. Vstupenky lze zakoupit i přímo na místě, ale je lepší udělat to přes naučmese. Více o kurzu zde: https://www.naucmese.cz/kurz/jak-vychovavat-digideti