Category: Ve škole

Ondřej Neumajer: Technologie umocňují roli učitele

Přestože jsou lidé v dnešní době informačními a komunikačními technologiemi doslova obklopeni, ve školách se využívají ke vzdělávání stále pouze v omezené míře. Situaci v České republice se snaží zlepšit Ondřej Neumajer, který je velkým popularizátorem účelného využívání moderních technologií. Pracuje také jako konzultant vzdělávání, lektor a didaktik. V roce 2016 byl zařazen na seznam…
Read more

Zmrazená média

Skvělý způsob, jak si s dětmi povídat o médiích a zároveň jim říct, že média nejsou něčím, podle čeho se máme orientovat, ale naopak něčím, co je zcela tvárné. Nedílnou součástí mediální výchovy musí být kreativita. Ve skutečnosti média nemají žádné pevné tvary ani vlastnosti a jsou zcela modelovatelná. Záleží na každém, co se v nich…
Read more

Ondřej Neumajer – Digitalizace vzdělávání aneb co a proč řeší státní strategie

Videozáznam příspěvku přednesený 4. listopadu 2017 na konferenci OpenAlt na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Podtitul konference zní “Otevřeným přístupem k otevřené společnosti”. Ve vystoupení je přiblížen plán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož cílem je otevřené vzdělávání, zlepšení digitálních kompetencí žáků a zavedení informatického myšlení, který se nazývá Strategie digitálního vzdělávání…
Read more

Lucie Šťastná: S mediální výchovou začněte u nejmenších, puberťáci už si radit nenechají.

Uvádíme rozhovor Lucie Fialové s pedagožkou IKSŽ FSV UK v Praze Lucií Šťastnou, který vyšel na stránkách Rodiče vítáni 23.1.2018. Média stále více vstupují do našich životů. Výzkumy ukazují, že děti je berou jako přirozenou součást svého života už od předškolního věku. O to důležitější je, aby s nimi uměly pracovat. Velkou část toho mají v rukou rodiče.…
Read more

Učitele by měl nahradit Internet

Proslov na interním zasedání Odboru pro technologické inovace, MŠMT 15.12.2017, zasedací místnost 3A, oblast: Mediální výchova. Nebudu se zde zabývat faktem, že zavést do výuky moderní technologie vyjde levněji než platit tolik učitelů. To je téma, které naším ministerstvem hýbe již několik let a nemá smysl jej stále dokola rozdmýchávat. Rád bych se zaměřil na…
Read more

Pět bolestí ze sociálních sítí (13-18 let)

Je-li dnes někdo v pubertě, nemůže si dovolit nebýt součástí sociálních sítí. Výjimky zcela jistě existují. Jeden až dva, co nemají Facebook, Instagram nebo Snapchat, se najdou v každé třídě, ale pravděpodobně se jedná o jedince, kteří věří sami sobě nepoměrně více než jejich spolužáci. V pubertě je normální si příliš nevěřit. Puberta vedle fyziologických…
Read more

Povinná maturita z digitální výchovy

Druhá verze návrhu pro MŠMT, Odbor pro technologické inovace, 15.10.2017, zasedací místnost 3B, oblast: Mediální výchova. Digitální média zcela prostoupila náš svět a naši sociální realitu. Chytré telefony a jejich aplikace jsou věcmi, s nimiž, ve srovnání s jakoukoli další věcí, včetně židlí, stolu a postele, trávíme zdaleka nejvíce času. Telefon máme u sebe 24 hodin denně,…
Read more

Chytré počítače do všech alternativních škol – Plán realizace

Příspěvek Jana Kršňáka PhDc, náměstka MŠMT pro technologické inovace, z výroční konference o mediální gramotnosti EDUTECH 2017 v Drážďanech. Počítače se nadobro usídlily v naší společenské krajině. Staly se nedílnou součástí tohoto světa, splývají s lidským tělem i s lidskou myslí. Nedokážeme si bez nich náš život představit. Proto k nim naše děti cítí takovou náklonnost. Natahují se po nich a…
Read more

Šaolinský oční trénink

Všichni si uvědomujeme, že pobyt před obrazovkou unavuje náš zrak. Následujícími cvičeními je možné si oči zase protáhnout. I když nejspíš není potřeba vycvičit ze sebe šaolinského mistra, který umí očima zastavovat letící šípy, určitě je užitečné začít si vlastního vidění všímat a poznávat ho. ,,Proto vám doporučuji, abyste cvičení prováděli s více lidmi nebo…
Read more

Chytrý telefon a děti

Na co myslet, než koupíte dítěti chytrý telefon?A jak zvládnout soužití s ním? Vypráví Jan Kršňák. Jelikož žádné věčné pravdy dosud neexistují, konečné rozhodnutí je přes vše níže uvedené zcela na vašem vlastním zvážení. Nabízíme pouze několik pomocných otázek. Některé jsou až banální, ale i tak stojí za to si na ně odpovědět. Vhodný věk,…
Read more