Les myšlenek I. – Těloknihovna

,,Tenkrát se také doufalo, že dojde k ojasnění původu Knihovny a původu času, dvou největších záhad lidského rodu. Je pravděpodobně možné podat slovní vysvětlení těchto hlubokých záhad. Pokud by nestačil jazyk filosofů, mnohotvárná Knihovna asi vytvořila neslýchaný jazyk, který je zapotřebí, a vytvořila i jeho slovníky a mluvnice. Je tomu již čtyři sta let, co lidé kvůli této věci obtěžují šestiúhelníky… Další pověra, známá z té doby, je pověra o Muži, který četl Knihu. Na některém regálu v některém šestiúhelníku (uvažovali tenkrát lidé) musí existovat kniha, která je zkratkou a dokonalým výtahem ze všech ostatních knih. Nějaký knihovník tu knihu pročetl a podobá se bohu. V jazyce té oblasti se dosud zachovaly stopy kultu onoho dávného úředníka.” (Jorge Luis Borges, Babylonská knihovna, in: Nesmrtelnost, str. 142 a 143)

,,Tvé touhy nechť se kojí na tobě. Svému bohu nemůžeš dát drahocennější obětní pokrm nad sebe samého. Tvá dychtivost a žádostivost něchť sžírá tebe, tím se unaví a ukojí a ty budeš dobře spát a na slunce každého dne budeš hledět jako na dar. Dokud požíráš druhé a něco jiného než sebe, zůstává tvá žádostivost věčně neukojena , neboť ona si žádá více, žádá si to nejcennější, žádá si tebe. Zažeň tedy svou žádostivost na svou vlastní cestu. Druhé můžeš prosit, potřebuješ-li radu a pomoc. Požadovat však nemáš od nikoho, očekávat nemáš od nikoho než od sebe samého. Vždyť tvé touhy se nasytí jedině v tobě samém. Bojíš se, že shoříš ve vlastním ohni. Ať tě od toho nic neodvrátí, ani cizí soucit, ani ještě nebezpečnější soucit se sebou samým. Neboť se sebou samým máš žít a zemřít.” (Carl Gustav Jung – Červená kniha, str. 369)

 

Pošli to dál
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: