Les myšlenek II – Mysl je počasí

,,Protiklad smyslu a nesmyslu už není tak zřetelný a při vší nicotnosti a malichernosti módy, zábavy a reklamy ztrácí na radikálnosti. V éře podívané se jasné protiklady jako pravdivost a falešnost, krása a ošklivost, skutečnost a iluze, smysl a nesmysl stírají, jejich rozpor pozbývá jasných hranic. Nechť naši metafyzikové a antimetafyzikové prominou, ale začneme chápat, že teď už lze žít bez cíle a beze smyslu v jakémsi sledu jednotlivých záblesků, což je něco nového. Potřeba smyslu se vytratila a život lhostejný ke smyslu se může rozvíjet dál, bez vzrušení, bez obav a bez aspirace na novou stupnici hodnot.” (Gilles Lipovetsky – Éra prázdnoty, str. 54)

,,Navzdory všemu, co si už Hannah o meditaci přečetla, se stále domnívala, že cílem meditace všímavosti je vyčistit mysl od myšlenek. Když se to však nestalo, začalo ji frustrovat nejen to, co jí probíhalo hlavou – všechny ty úkoly, které ještě neudělala, ale také samotný fakt, že myšlenky nemůže zastavit. Stále tajně doufala, že existuje nějaký trik, který dokáže ,,vyčistit mysl” a stres v tu ránu zmizí. Přesto Hannah vydržela a meditovala dvakrát denně. Zjistila, že někdy jako by  v ní zuřila bouře, jindy zase mysl nebyla tak zaměstnaná. Třetí den se stalo něco zvláštního. Začala se na mysl dívat, jako by to bylo počasí. Ať už zuřila jakkoliv silná bouře, ona to pouze pozorovala. Jindy jí pomohlo mysl vnímat, jako by to bylo jezero, někdy jeho hladinu bičoval vítr, jindy byla naopak klidná jako zrcadlo, které jasně odráží okolní krajinu. Hannah už nezkoušela získat nad ,,počasím” kontrolu, místo toho začala neustále se měnící bouře i období klidu pozorovat bez sebekritiky, ale se zájmem a zvídavostí.” (Mark Williams, Danny Penman, Všímavost, str.75)

Pošli to dál
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: