Nabídka pro učitele

Setkání VI:

Pro jakou budoucnost učíme dnešní děti?

Pro dnešní žáky a studenty jsou technologie přirozenou součástí světa, do něhož vstupují.

Pro dospělé jsou výzvou, jež vyžaduje poměrně velkou dávku energie, pozornosti a odvahy.

Říká se, že škola má děti připravit na budoucnost. Ale víme, jaká budoucnost nás čeká? A vyznáme se vůbec v naší přítomnosti? Jak učit o něčem, co se mění mnohem rychleji, než je možné vydat jakoukoli učebnici? Jak učit o světě, jehož jsme nedílnou součástí?

Jak spolupracovat s technologiemi a zůstat při tom člověkem?

Náplní setkání může být mix následujících témat – všechna jsou navzájem propojená, anebo jen jediné z nich. Záleží na délce besedy či semináře a na potřebách kabinetu nebo vedení školy. Vše je personalizovatelné, vyladitelné, domluvitelné.


Téma I.

Jak dnešní dospívající prožívají kyberprostor

Jak jej využívají a jak v něm vnímají sami sebe? Jak je mění a jak oni mění jej? Jaká je mediální či digitální gramotnost současných děti? Chovají se na Internetu bezpečně a smysluplně, anebo spíše neví, co dělají a s chytrými telefony převážně jen ztrácejí čas a schopnost soustředit se na něco déle než několik sekund?

První téma setkání seznámuje se základními charakteristikami digitálního světa. Nahlédneme do přemýšlení dnešních dětí. Seznámíme se s tématem digitální identity a prozkoumáme zákonitosti digitální komunikace. Pomůže nám to lépe nahlédnout problematiku sociálních sítí, kyberšikany, hatespeech a dalších jevů digitálního světa.

Téma může být orientované na konkrétní věk žáků či studentů.

(Zde naleznete přednášky určené žákům či studentům.)


Téma II.

Jaké změny přináší do škol příchod digitálních technologií?

Jak Internet mění naše myšlení a zacházení s informacemi? Co se odehrává, když se učitelé spolu s žáky či studenty zasíťují? Jak se mění role učitele, když jej ve výuce doprovází Internet a chytré telefony v rukou žáků a studentů?

Jak při výuce využívat digitální technologie tak, aby nebyly jen pouhým nahrazením stávajících metod? Co vše se ve vzdělávání může změnit, jestliže po třídě rozmístíme tablety, anebo necháme žáky používat jejich telefony?

Jaké kompetence lze s obrazovkou v ruce rozvíjet efektivněji než s učebnicí, papírem a tužkou? Jak mohou digitální technologie pomoci ve výuce tradičních předmětů? Jaké pedagogické výzvy přináší zapojení technologií do výuky?

Budeme zabývat možnými zapojeními digitálních technologií do výuky a do školního života obecně. Budeme se bavit nejen o tom, jak nastavit používání chytrých telefonů ve škole, ale především, jak by digitální technologie mohly zjednodušit a zpříjemnit samotný proces vzdělávání. Digitální technologie nejsou jen hrozbou či rušivým elementem. Když nahlédneme jejich potenciál, mohou se stát i výborným pomocníkem.

Zde naleznete programy, aplikace a stránky využitelné při výuce či sebeorganizovaném učení.


Téma III.

Myšlenkové sítě a interdisciplinární myšlení

Úvod do práce s Barevnými sítě poznání – 4. třída (ZŠ Vlásenický Dvůr).

Jak při výuce využívat digitální technologie tak, aby nebyly jen pouhým nahrazením stávajících metod? Co vše se ve vzdělávání může změnit, jestliže po třídě rozmístíme tablety, anebo necháme žáky používat jejich telefony?

Jaké kompetence lze s obrazovkou v ruce rozvíjet efektivněji než s učebnicí, papírem a tužkou? Jak mohou digitální technologie pomoci ve výuce tradičních předmětů? Jaké pedagogické výzvy přináší zapojení technologií do výuky?

BSP jsou živou učebnicí, kterou si každý žák i učitel-průvodce píše sám. Je to učebnice interdisciplinární, individuální a otevřená, jež může potenciálně nabýt tvaru sociální sítě. Během projektové výuky BSP nejde o to dovést děti k naplnění předem daného obsahu. Cílem naopak je, aby každý účastník vzdělávacího procesu objevoval své vlastní cesty krajinou současného poznání a současně s tím i sám sebe. Nejde se směrem od poznání k žákovi, ale od žáka k poznání.

Záleží na délce setkání, jestli půjde o besedu, anebo o workshop. Je-li zájmem organizace, aby si účastníci interdisciplinární myšlení i vyzkoušeli, měl by workshop trvat 3 – 4 hodiny, abychom stihli probrat i to, co jsme zažili. Dvě vyučovací hodiny jsou tak akorát na seznámení s tématem a probrání nejdůležitějších problémů.

Více informací naleznete zde.

Rádi byste se více vyznali v otázkách digitálního světa? Napište nám.

Pošli to dál
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •