O duchovnosti médií a člověka

Jak dalece je vesmír důvěryhodné a přívětivé místo k životu?

,,Velkým objevem v hlubinách byla představivost, imaginace. Mluvili jsme o ní z hlediska proroctví, postav, krajin a podobných věcí, ale Jung vlastně znovu zjistil, že psyché je živý svět představivosti a že do toho světa může sejít kdokoli. Je to tvá pravda, je to, co jsi, co je tvá duše. Hledáš duši a tvá duše je představivost.” (James Hillman)

Co je nahoře, je dole a co je dole, je nahoře, současnost.

Jak to všechno dopadne? Může to vůbec dopadnout dobře? Může to dopadnout dobře. Nemáme budoucnost.

Protože budoucnost nikdy nepřichází.

Vše je v pořádku, vše je, jak má být. I ty. Tady a teď.

Až se narodí Umělá Inteligence a podívá se ti do očí,

ať v nich nalezne Inteligenci Přirozenou.

Krátká hodina mediální gramotnosti.

Nejde vůbec o to, zda-li následujícímu filmu porozumíte, jde o to, jestli jej dokážete vůbec vidět.

JLG, V temnotě časů, 2002

O duchovnosti obrazů

Ten obraz, co o sobě máš. Ten obraz, který vidíš, když říkáš “Já”. Ten obraz, co myslí ve větě ,,Já myslím” a druhý, co se obrazí větou, kde se mluví o tom, že ,,já jsem.” Ty dva obrazy, ty dvě Já. A teď nemluvím o tom hejnu obrazů, co nás každého zvlášť a všechny dohromady reprezentuje na sociálních sítích. Teď mluvím o jednom obraze Já a o druhém obraze Myslím, o třetím Já a o obraze Jsem. Lidská duše je hejno, stádo i bouře obrazů a pohledů. Člověk je tělo, duše a duch. Ten obraz, co o sobě máš a co se nedá odhodit. Snad kdyby ses rozpustila do prázdna, pak snad by zmizel ten obraz, co o sobě máš. Jenže nicota je také obraz. A pohled. Pohled nicoty moc dobře znáš.

Nejsi, co myslíš.

Nejsi, co vidíš.

Nejsi, co jsi.

Nejsi, co cítíš.

Nejsi, co tušíš.

Jsi obraz, jsi pohled, jsi dívající se krajina.

Jsi jeden, jsi dva, jsi tři, jsi hejno.

Jsi obrazy, jsi pohledy, jsi krajiny ze světla i tmy.

Jsi tělo, osoba i sociální síť.

Jsi pták, nebe i země.

Jsi tělo, duše a duch procházející se ve tvarech člověka.

Hildegarda z Bingen (1098-1179)

Člověk je obrazotvorný a životodárný.

 

 

Tři obrázky dva ptáci jeden člověk.

Příběhy, pohledy.

Hejno bohů a bohyní.

 

Pošli to dál
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •