Setkání I: Důvěra v digiděti

Setkání s rodiči, učiteli a dalšími zajímajícími se dospělými

O výchově v digitální krajině.

Jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí? Jsou pro děti obrazovky vhodné a od kolika let? A jak to vnímají samotné děti? Co se v nich odehrává?

Jak děti díky obrazovkám objevují svět a co při tom objevují jejich rodiče?

Jak se mění krajina dětství, když jsou po ní rozházena digitální technologie?

Může mít někdy rodič pocit, že ochránil své děti před vlivem médií?

Můžeme se někdy vůbec přestat bát, že se našemu dítěti v kyberprostoru něco stane?

Kdy koupit dítěti telefon,kdy jej nechat s počítačem o samotě, kdy mu dovolit přístup na Internet?

Narodíte se a vaše fotka je hned na sociální síti. Dostávat lajky k životu dnešního dítěte přirozeně patří.

Stejně jako škvařit hry, koukat na porno a ztrácet se v zákoutích Internetu.

Co mohou dělat rodiče a co zažívají dnešní děti?

Jak uklidit medializovanou domácnost a jak uklidnit sebe? Jak důvěřovat, že hra dětí a technologií vede správným směrem? Kolik hodin týdně by děti měly trávit s obrazovkou? Jak vzniká závislost na technologiích? Jak závislost na technologiích mění naši společnost i nás samotné. Co dělat v předškolním věku, co později a jak se lze vyrovnat s pubertálním využívání technologií. Jak děti připravit na stále digitálnější svět? V jakém světě budou žít, až budou mít vlastní děti? Co vše o tom světě můžeme vědět a co můžeme dělat už nyní? Jak žít klidně, spokojeně a zdravě v digitálním světě, jak správně nastavit používání médií dětmi?

A o tom, že děti to zvládnou, když to zvládneme my. Řekneme si, jak na to…

Setkání II: Pro jakou budoucnost učíme dnešní děti?

Setkání s učiteli, řediteli, rodiči a dalšími zajímajícími se dospělými

O vzdělávání v digitální společnosti

Pro dnešní žáky a studenty jsou technologie přirozenou součástí světa, do něhož vstupují, pro dospělé jsou výzvou, jež vyžaduje poměrně velkou dávku energie, pozornosti a odvahy.

I. Jak se dnešní dospívající pohybují kyberprostorem?

Jak jej využívají a jak v něm vnímají sami sebe? Jak je mění a jak oni mění jej? Jaká je mediální či digitální gramotnost současných děti? Chovají se na Internetu bezpečně a smysluplně, anebo spíše neví, co dělají a s chytrými telefony převážně jen ztrácejí čas a schopnost soustředit se na něco déle než několik sekund?

V první části setkání se seznámíme se základními charakteristikami digitálního světa a nahlédneme do přemýšlení dnešních dětí. Seznámíme se s tématem digitální identity a prozkoumáme zákonitosti digitální komunikace. Pomůže nám to lépe nahlédnout problematiku sociálních sítí, kyberšikany, hatespeech a dalších jevů digitálního světa.

II. Jaké změny přináší do škol příchod digitálních technologií?

Jak Internet mění naše myšlení a zacházení s informacemi? Co se odehrává, když se učitelé spolu s žáky či studenty zasíťují? Jak se mění role učitele, když jej ve výuce doprovází Internet a chytré telefony v rukou žáků a studentů?

Ve druhé části setkání se budeme zabývat možnými zapojeními digitálních technologií do výuky a do školního života obecně. Budeme se bavit nejen o tom, jak nastavit používání chytrých telefonů ve škole, ale především, jak by digitální technologie mohly zjednodušit a zpříjemnit samotný proces vzdělávání. Digitální technologie nejsou jen hrozbou či rušivým elementem. Když nahlédneme jejich potenciál, mohou se stát i výborným pomocníkem.

Říká se, že škola má děti připravit na budoucnost. Ale víme, jaká budoucnost nás čeká? A vyznáme se vůbec v naší přítomnosti? Jak učit o něčem, co se mění mnohem rychleji, než je možné vydat jakoukoli učebnici? Jak učit o světě, jehož jsme nedílnou součástí?

Jak spolupracovat s technologiemi a zůstat při tom člověkem?

O setkáních

Jednotlivá setkání na sebe nenavazují a je možné objednat si je jednotlivě.

Setkání je primárně určeno pro dospělé, rodiče, vychovatele či učitele, neboť ti mají s mediální krajinou podobné starosti jako děti, ale zároveň si zažívají mnohem více obav než děti a dospívající. Náplní setkání tedy není pouze seznamování dospělých s životem dětí na Internetu, ale především zklidňování pochopitelných nejistot dospělých. Vedeme dospělé ke klidu, rozvaze a důvěře. Neboť nejdůležitějším médiem v životě dítěte jsou spokojení a sebejistí rodiče. Totéž se týká i pedagogů. Jen klidný učitel může žáky něco naučit. Setkání se samozřejmě mohou účastnit i děti. Ale ty menší toto dospělácké povídání většinou moc nezajímá, a tak bývá pozornost rodičů rozptylována. Lektorovi to nevadí, ale vadívá to rozptylovaným rodičům. Naopak starší děti jsou na setkáních vítány a často obohacují povídání o své pohledy na pronikání technologií do našich životů. V případě dětí nacházejících se ve školních lavicích se, prosím, podívejte na nabídku pro žáky a studenty.

Setkání obvykle trvají 2-3 hodiny a hodí se pro něj jakýkoliv prostor. Není potřeba projektor ani Internet.

Vhodné pro školy, mateřská centra, kluby, rodičovské skupiny či jakékoli místo, kde se schází lidé s aktivním zájmem o děti a dění ve světě, kterým se každodenně procházíme.

Jsou možná i delší setkání plná nejen informací, ale i hravých pohybů těla, objevování vlastní obrazotvornosti, všímavosti a tvořivosti. Kromě užitečných informací o digidětech tak můžeme zažít i cestu k hlubším rovinám myšlení, vnímání, cítění a chápání vlastního života. Pak se děje toto:

 • vyprávění užitečných informací
 • hravé pohyby těla
 • probouzení obrazotvornosti
 • zvědomování smyslů
 • osahávání myšlenek
 • noření se do pocitů
 • rozkvétání tvořivosti
 • osvěžování vidění

Další informace o déle trvajících setkání můžete nalézt zde: Zklidňování digitálního přebíhání

Honorář za setkání je odvozen od délky setkání a záleží na aktuální situaci všech zúčastněných.

Rád Vám zodpovím jakékoli otázky, napište.

jan.krsnak@inovativnivzdelavani.cz

Provázíme digitalizací společnosti děti, dospívající i dospělé.

Pošli to dál
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •