O televizi

,,Je pedagogickým nesmyslem posadit děti mladší než osm nebo i deset let před obrazovku,” – varoval již před lety takový expert jako Dr. C. Münster, tehdejší programový koordinátor Německé televize a televizní ředitel Bavorského rozhlasu. Takové názory byly potvrzeny z mnoha stran, mimo jiné jedním zkušeným švýcarským televizním odborníkem, který vysvětloval: ,,Každopádně však víme, že děti mladší deseti let by se nejraději vůbec neměly dívat na televizi; většinou totiž nejsou schopny správně chápat smysl pořadů…”

Citováno z textu Waltera Bühlera Televize v dětství: Nástroj vzdělávání nebo civilizační jed?, kde autor uvádí jako nejnižší věk, v němž by dítěti mohlo být dovoleno dívat se na televizi okamžik, kdy se mu začnou rozvíjet pohlavní orgány. U dětí vystavených televiznímu programování, podle různých výzkůmu, postupně nachází tyto poruchy: noční můry, zakrnění v tělesné oblasti, deformace kostí, úbytek svalové hmoty, oslabení optické paměti, snížení schopnosti pamatovat si, snížení schopnosti se učit, neplnění domácích úkolů (to by mohl být možná spíše pozitivní jev, jak uznají všichni rodiče nucení nosit si práci domů), oslabování iniciativy, tvůrčích schopností vůle, ztráta touhy si samostatně a fantazijně hrát, nárůst pasivity, neochota přebírat zodpovědnost, motorická nervozita, psychická nervozita, nesoustředěnost, agresivita, pudové výbuchy… zakládá se rozpolcenost mezi člověkem samotným a okolním světem.

,,Jeden chlapec si například vypěstoval zvyk potřásat před sebou velmi rychle rukama, přičemž mu křečovitě tuhly prsty. Jiný chlapec skoro nedokázal ve škole tiše sedět a měl nutkání pohybovat co nejrychleji sem a tam nohama. Jedno malé dítě, které bylo zdravě a rozumně vychováváno, se po prvním sledování televize začalo bát potmě.”

Všichni dnešní rodiče jsou televizní děti.

K domácímu procvičování:

Zbavte se televize. Na rozdíl od počítače či telefonu není v dnešní společnosti skutečně potřeba k ničemu užitečnému. Vyhodit televizi je jeden z nejjednodušších způsobů, jak si zlepšit život.

Pošli to dál
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: