O televizi 2

Při naší práci s rodiči pravidelně odkazujeme na hojné informace o hluboce negativním vlivu sledování televize (i filmů). I když televizi ,,nezakazujeme”, stále více rodičů se přesvědčilo o tom, že bez televize dostal jejich rodinný život úplně novou kvalitu. Televizi zcela odbourali.

V rozhovorech s rodinami varujeme rodiče, že v našem volném, relaxovaném prostředí (svobodná škola Centro Experimental Pestallozi v Ekvádoru – pozn. red.) musí děti každou hodinu strávenou před obrazovkou nejméně dvě hodiny ,,vyhrát” ze sebe ven. To znamená, že se v tom čase jejich organismus čistí od škodlivých vlivů, místo aby se věnoval naplňování skutečných vývojových potřeb. Dítě má méně sil a zmenší zájem na dětském objevování a konstruktivním jednání. Dokud jsou děti v operativní vývojové fázi (termín od Piageta, viz. R.Wildová – Výchova k bytí), dostanou ze sebe hrou ven to, co do nich rafinovanou technikou proniklo. Ale když vyrostou a jejich vlastní ,,já” je pohřbeno pod všemi těmi fantazijními obrazy, nebudou si už vědět samy se sebou ve volném prostředí rady…

Mnohé z dětí, jež tráví dopoledne u nás ve škole, netráví většinu času doma s rodiči, ale často se vidí s příbuznými, přáteli nebo sousedy, kteří, i kdyby byli sebechudší, nechávají televizi zapnutou celý den. Tak se opakovaně stává, že se děti ukazují ve škole s nejohavnějšími plastovými figurkami vyprodukovanými televizním průmyslem, čímž získávají pozornost těch několika ještě autonomních spolužáků. Mnohokrát jsme pozorovali, jak se dětská hra s takovými předměty redukuje na minimum schematických pohybů a stereotypní verbalizace. Děti přitom vypadají jako zhypnotizované a často stráví celé ráno se svými figurkami monster, aniž by vnímaly mnohé jiné nabídky. Po dlouhém pozorování a poradách v učitelském týmu jsme se nakonec rozhodli hraní s takovými figurkami časově omezit, pokud ne zcela zakázat. (In: Rebeca Wildová – Svoboda a hranice, láska a respekt, str. 127)

 

Pošli to dál
  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: