Nabídka pro každého klikajícího

Seminář vnímavosti:

osvěžení těla, smyslů a mysli

Klid. Čas. Pozornost. Empatie. Komunikace. Kreativní práce s chybou. Spokojenost. Čistá mysl. Imaginace. Tvořivost. Lehkost. Smysly. Intuice. Síla. Hra. Důvěra. Sebedůvěra. Rovnováha. Inspirace. Spolupráce. Radost. Smysl.

pro každý kolektiv, organizaci, firmu…

Čím více spoléháme na technologie, tím méně věříme sami sobě.

Čím více se řídíme podle digitálních kalendářů, diářů a notifikací, tím více nám toho padá z rukou. Nestíháme, stresujeme se a strachujeme. Je to cena za digitalizaci společnosti a svobodu technologického rozvoje. Čím více poznáváme svět díky internetu, tím méně se v něm orientujeme. Čím více spolupracujeme s chytrými telefony, tím méně rozumíme sami sobě.

Čím rychleji se snažíme vyřešit naše starosti, tím více jich máme.

Někdy už kvůli ani nemáme čas všímat si života.

Jak nalézt smysl v tom, co děláme?

Jak zklidnit tělo a mysl?

Jak v sobě objevit sebedůvěru a spokojenost?

Jak naplno rozehrát vlastní schopnosti komunikace, spolupráce a kreativity?

O setkání

Seminář by měl trvat déle než jen dvě, tři hodiny jako běžná přednáška či workshop.

Za dvě hodiny si můžeme popovídat o vlivu technologií na náš život, probrat základní poznatky o rovnovážně dinamickém stavu mezi digitálním světem a lidskými potřebami nebo si vysvětlit, jak se pusit do zdravého a užitečného digitálního detoxu. Ale nestihneme se pohybovat, nestihneme si prohlédnout naší každodenní situaci na vlastní kůži. Nestihneme ucítit své tělo, své smysly, v klidu si prohlédnout svou mysl. Nestihneme všechno to, nač v každodenním provozu nemáme čas a občas máme dokonce pocit, že už jsme zapomněli, jak se to dělá.

A tak by setkání mělo trvat alespoň půl dne, čtyři až pět hodin. Ideálně však celý den, osm hodin. 

Pak je možné se setkat nejen s poznáním, ale také se spokojeností, klidem, radostí a osvěžením, jež by měli každé poznání doprovázet.

Konkrétní forma, čas trvání a počet účastníků semináře (minimální počet je 8, maximální se odvíjí od prostoru a potřeb) se odvíjí od konkrétních představ a potřeb. Vše může být vyladěno k vaší spokojenosti.

Co hlavně budeme dělat?

Hodně si budeme povídat, ale ještě více si budeme hrát intuitivní hry vycházející z intuitivní pedagogiky.

 Budeme se hýbat, pozorně a vnímavě.

Prostor, kde se setkání koná, nemusí být velikosti tělocvičny, ale mělo by být možné, aby mohli účastníci udělat alespoň pár kroků. Nejsou tedy vhodné místnosti, kde nelze odsunout stoly a židle stranou.

Intuitivní hry zvládne každý.

Doporučuje se pohodlné oblečení, ale nepůjde o tělocvik, ani o sport. Je možné, že se při hraní dotknete oblečením země, anebo se po ní dokonce budete lehce válet. Zaprášit se bude dovoleno.

Budeme si hrát. Živě, svobodně a sebevědomě. Skutečně, ne na telefonu nebo počítači. Nikdo nevyhraje a nikdo neprohraje. Chyby budou povoleny. Stejně jako vystoupit ze hry ven. Budeme si hrát jako děti, protože ty si umí hrát naplno, doopravdy a nic je přitom neruší. Ani myšlenky, natož strachy nebo nejistota, zda-li se chovají správně. Připomeneme si, jaké to bylo, když jsme se učili poznávat svět a neměli s sebou ještě batoh komplikovaných. Když jsme se učili být sami sebou. Učili jsme se tím, že jsme si hráli. Naučili jsme se tak chodit, mluvit i myslet. Naše oči znovu zahlédnou svět dětskýma očima.Očima plnýma sebedůvěry, svobody, zvědavosti, odvahy a radosti. A vzpomenou si, jak rozumět světu i bez chytrého telefonu a jiných digitálních technologií.

Každý umí žít svůj život kreativně, klidně a smysluplně.

Máte chuť se setkat? Napište:

 

 

 

 

Pošli to dál
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •