Rodinná mediální smlouva

Používání digitálních technologií v domácnosti s dětmi je dobré ošetřit smlouvou. Je klíčové, aby se na tvorbě konkrétní smlouvy podílely i děti, protože to vede k jejímu snadnějšímu naplňování. Smlouvu vytisknete, zarámujte a vyvěste na dobře viditelném místě, pokud možno tam, kde se v domácnosti tráví čas ve společnosti stále chytřejších obrazovek.

Jak se pustit do psaní smlouvy se můžete inspirovat zde.

Ve smlouvě lze rozvést i časový rozpis využívání technologií. Například vymezit sudé a liché týdny, z nichž jeden je zcela offline. V některých rodinách stačí dětem půl hodiny na obrazovce týdně, v jiných nestačí dvě hodiny denně.

Smlouva bude porušována. Je dobré s tím počítat, ale zároveň je důležité trvat na její platnosti. Počítejte, že smlouva bude neustále procházet novelizacemi, ale je užitečné, pokud je v ní zahrnuto pravidlo, že po každé změně následuje jisté období (měsíc či dva), kdy není možné ji opět změnit. Kdyby se smlouva měnila příliš často, nefungovala by. Zejména v prvních měsících fungování smlouvy není záhodno povolovat odchylky od dohodnutých pravidel.

Doporučuje se, aby dohodnutá pravidla dodržovali také rodiče a ne pouze děti. Smlouva by měla obsahovat nějaký bod (či více bodů), v nichž se na oplátku zavazuje něco plnit rodič. Mnoho dětí si stěžuje na závislost rodičů na technologiích. Následující smlouva je pouze ilustrační. V klidu si sedněte a navrhněte její znění tak, aby body odpovídaly situaci vaší rodiny a řešily problémy, které vás trápí.

K sestavování smlouvy nezapomeňte přizvat ty, jichž se týká, tedy děti.

Příklad rodinné mediální smlouvy

Budu v bezpečí

1. Nebudu poskytovat žádné soukromé informace, jako je mé celé jméno, datum narození, adresa nebo telefonní číslo bez svolení své rodiny.

2. Utajím svá přístupová hesla a budu je sdílet jen se svou rodinou.

3. Řeknu důvěryhodnému dospělému, kdykoli mi bude kvůli někomu na Internetu nepříjemně, smutno nebo nebudu mít pocit bezpečí. Budu si pamatovat, že moje bezpečí je pro mou rodinu důležitější než cokoli jiného.

Nejdřív myslet

1. V komunikaci na Internetu nebo po telefonu budu laskavý. Nebudu si z ostatních utahovat, ztrapňovat je nebo šikanovat.

2. Vím, že Internet je veřejný, a atk budu při jeho používání respektovat sebe i ostatní.

3. Nebudu předstírat, že jsem vytvořil něco, co není moje práce.

Budu vyrovnaný

1. Vím, že ne všechno, co čtu, slyším nebo vidím na Internetu, je pravda.

2. Budu respektovat rozhodnutí své rodiny ohledně toho, co smím sledovat, hrát nebo poslouchat a kdy.

3. Budu si dál užívat další aktivity a lidi ve svém životě.

Na oplátku moje rodina souhlasí s tím, že…

1. … média jsou důležitou součástí mého života, i když vždycky nechápou proč.

2. … se mnou budou mluvit o tom, co je trápí a proč, než mi něco zakážou.

3. … se mnou budou mluvit o mých zájmech a pomůžou mi najít to, co je vhodné a zábavné.

 

…………………………………………………………………………………….

podepsáno mnou

 

…………………………………………………………………………………….

podepsáno rodiči

Z knihy Yaldy T. Uhls Mediální mámy a digitální tátové, Portál, Praha 2018, str. 217

Další příklady mediálních smluv:

1. https://www.verywellfamily.com/a-sample-cell-phone-contract-for-parents-and-tweens-3288540

2.

3. http://www.familiesmanagingmedia.com/7-reasons-why-your-teen-smartphone-contract-will-not-work/

Pošli to dál
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: