Tělo

 

,,Verbální účast na komunikaci je velice nepatrná. Lidskou komunikaci charakterizují její nonverbální podoby, jako jsou gestikulace, výraz obličeje nebo řeč těla. Propůjčují jí taktilitu. Taktilitou nejsou myšleny jen tělesné dotyky, nýbrž také vícerozměrnost a vícevrstevnost lidského vnímání, na němž se nepodílejí jen vizuální, nýbrž i jiné smysly. Digitální médium okrádá komunikaci o její taktilitu a tělesnost. Vzhledem k efektivitě a pohodlnosti digitální komunikace se ve stále větší míře vyhýbáme přímému kontaktu s reálnými osobami, ba dokonce i kontaktu se samotným reálnem. Digitální médium ve stále větší míře snižuje roli reálného protějšku. Registrujeme jej jako odpor. Takto se digitální komunikace stává stále méně tělesnou a stále více přichází o tvář.” (Byung-Chul Han – Vyhořelá společnost)

 

digitus znamená prst…a prázdno mezi body digitálního obrazu, ale tělo neobsahuje prázdno…anebo ano, obsahuje…na kvantové úrovni jsou atomy těla plné prázdna, ale to prázdno je plné života a ducha…ale to na jindy, teď jsme v těle…

pohyb a zdraví

oči a vidění a pohled-obraz a krajina

příroda… to fyzické, to ohraničené, vytvarované

stádium selfie?

 

 

Pošli to dál
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: