Tvořivost

Tyto stránky jsou plné ptáků. Možná to působí zvláštně. Měly by tu být fotografie dětí zahrávajících si s mobily a tamblety. Ale nejsou, protože já to tak chci mít. Pták byl ve starém Řecku symbolem duše a tyto stránky jsou labyrintem, v jehož středu se probouzejí duše. Duše, jichž si během uplynulých staletí člověk přestal všímat. Snad právě proto, že věnoval svou pozornost všudypřítomnému technologickému pokroku.

Avšak přichází čas, kdy si musíme opět začít všímat pohybů vnitřku, spíše než pohybů vnějšku. Není důležitá tvořivost vnější, kreativita vedoucí k novým technických objevům a novým elektronickým hračkám. Mnohem důležitější je tvořivost vnitřní. Kreativita, s níž si každá duše vytváří svůj příběh. Ten příběh nazýváme ,,život”. A mluvíme o něm, kdykoli říkáme ,,Já…”.

Jako pták nachází se člověk mezi nebem a zemí. Jako ptáci létáme neviditelným vzduchem a opíráme o něj svá křídla. Své nápady, své pohledy, své touhy. Člověk je tvor, který se umí opřít o neviditelno. Jen ptáci a člověk dokázali zkrotit vítr. Je to snadné. Každé dítě to umí. Každý člověk dokáže vytvořit si vlastní životní příběh.

Není přelétavější mysli než mysl mláděte. Dětské zorničky jsou neustále rozšířené, oči jsou bezpřestání dokořán a září na všechny strany. Jednou ze základních dětských emocí je zvědavost. Dítě je stroj na učení se novým věcem a zvědavost je motor, který ten stroj pohání. Zatímco potřebuje dítě poznat všechno – ale úplně všechno na světě, cokoli, co potká – nikdy se nezastaví. Ani učení, ani zvědavost, ani tvořivost.

V čerstvém mozku se vytváří spoj za spojem, v mladém těle krok následuje krok a v otevřené mysli nápad střídá myšlenku a myšlenka nápad. Ručky si nepřestávají zahrávat se světem, jazyk nemůže odolat neochutnat další kousek neznámého světa. A pro dítě je celý svět neznámý. Každé setkání s novým je zároveň také učením, každý střet s neznámem přináší poznání. Poznání života, objevování toho, kým jsem. Dítě má před sebou celý život. Tu hru na poznání, to hrací pole pro nekonečnou lidskou zvědavost, ten svět určený k vyčerpávající, ale radostné tvorbě.

Kreativita není podstatná, protože je to schopnost žádaná na HR oddělení. Tvořivost je podstatná, protože ten, kdo si nevytváří svůj život, se necítí dobře, spokojeně a klidně. Člověk nebyl stvořen k tomu, aby si zahrával s technologickými hračkami, ale k tomu, aby vytvářel spletitosti svého vlastního životního příběhu. Život je velmi tvůrčí hra. Jen ten, kdo si dokáže po celý svůj život tvořivě hrát, dokáže se v oka mžiku smrti podívat sám sobě do očí. Proto je životně důležité nezabít v dětech tvořivost, zvědavost a imaginaci, s nimiž přicházejí na svět. Znamenají schopnost prožít život naplno – znamenají moc.

Mít moc neznamená mít nad někým kontrolu. Znamená to moci žít svůj život. Moci si jej vytvářet podle popudů a návodů vlastní duše. Moci vzlétnout, když je potřeba letět a moci si sednout, když si jeden potřebuje odpočinout. Znamená to moci se zabrat do něčeho, co mám prostě udělat. Třeba když má dítě pocit, že je jeho osudovým předurčením, jeho povinností, jeho skutečnou potřebou, postavit jeden svět v Minecraftu. V Minecraftu se děti učí, jak realizovat moc své tvořivosti. Poznávají zde, jak se dělá svět.

Pak se nacházejí ve stavu flow. V proudu. Unášeny řekou života. Nevnímají okolí ani plynoucí čas. Když člověk tvoří, když skutečně vytváří, co má vytvářet, čas mizí. Nezastavuje se, ale ani neplyne tak jako obyčejně. V ten oka mžik člověk plyne svým rytmem. Být ve flow znamená plně se soustředit na to, co dělám a dosyta si to užívat. Život je tvůrčí hra na sebe sama.

 Nechávejte malé děti tvořit s pískem, bahnem, klacky a vodou.

Má to daleko větší smysl než učit je programovat. I pro budoucí schopnost programovat, analyticky myslet a hrát si s technologií.

Neuvádějte jejich povídačky a vzdušné zámky na pravou míru.

Děti nemají proč být nohama na zemi. Nepotřebují být realistické, efektivní ani vychované. Potřebují být hravé, veselé, odvážné a nespoutané. Pravidla klademe, aby se o ně děti mohly opřít, potřebují-li to. A aby je mohly porušovat, potřebují-li to. To se týká i hranice mezi skutečným a neskutečným.

Nechávejte děti hrát počítačové hry.

Hra je zásadním prostředím pro učení. Děti si potřebují hrát, ačkoli už prožívají svá školní léta. Ve škole je hra upozaďována, dnešní děti nesmí chodit ven a kyberprostor je z jejich pohledu přirozenou součástí světa. Počítačové hry nabízejí hráčům výzvy, které musí kreativně překonávat.

Místo gramatického drilu by hodiny českého jazyka měly od první třídy obsahovat psaní imaginárních příběhů, které nebudou nijak hodnoceny. Psaní ,,jen tak” je jedním z nejlepších způsobů, jak rozvíjet imaginaci, neboli vnitřní tvořivost.

Má-li vaše dítě zájem fotografovat, nechte ho. A podporujte ho. Totéž se týká natáčení videí či vlogů. Každý se rodí jako tvůrce. Má-li dítě chuť založit si účet na sociální síti, pomozte mu s tím a doprovázejte ho v jeho tvorbě.

Každé dítě by si mělo postavit alespoň jeden bunkr. Nejlépe ve spolupráci s kamarády. Ne pod stolem, ale venku. Někde, kde rodiče neví, kde to je.

Každé dítě by mělo asistovat zasazení alespoň jednoho stromu.

A pomalovat zdi svého pokoje.

Smiřte se s existencí puberty.

Je to hra na sebe sama, hra, při níž jde o všechno. O hledání vlastní identity i o nalezení svého místa na světě. Ta hra je, mimochodem, také hrou proti vám. Vaším úkolem je stanovovat pravidla, aby mohla být porušována, protože když je nebudete stanovovat, co pak má chudák puberťák překračovat. Je pro všechny bezpečnější, když se hrací pole rozprostírá doma, než když se rozprostírá výhradně venku. Ale i tam se hráč bezesporu vydá za ziskem kreditu a pozná, že ve světě se hraje mnohem ostřeji. Dalším úkolem rodiče v pubertě je pravidelně naplňovat ledničku. Puberta je exploze kreativity a jako taková vyžaduje mnoho energie.

Buďte kreativní rodiče.

Nechť vaše tvořivost nikdy neochabuje. Nechť jste zvědaví a hraví dospělí.

 

Pošli to dál
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: