Výzkumy chování digidětí

České děti v kybersvětě (2019)

Studie odhaluje, které aktivity v online světě děti provozují, s jakými riziky a hrozbami se setkávají, jaká videoprodukce je zajímá, ale třeba také, zda se nestaly obětí internetových podvodů. Samostatná část výzkumu je věnována problematice používání mobilního telefonu dětmi v prostředí školy.  Sběr dat probíhal od 1. 2. 2019 do 1. 5. 2019. Do výzkumu se zapojilo 27 177 respondentů ve věku 7-17 let ze všech krajů České republiky.

 

Rodiče a rodičovství v digitální éře (2018)

Výzkum zmapoval, zda a jakými způsoby rodiče regulují využívání technologií dětmi, jakou regulaci volí, zda mají přehled o tom, jaké aktivity děti v online prostředí provozují, jestli dětem omezují přístup k nežádoucímu online obsahu. Součástí je i výstup, jakým způsobem se v online světě chová rodič. Do výzkumu se v roce 2018 zapojilo 1 093 rodičů.

 

EU Kids online IV v České republice (2018)

Hlavní výzkumná zpráva z projektu EU Kids Online IV v České republice, věnující se základnímu přehledu používání internetu, digitální gramotnosti a potenciálně rizikovým zkušenostem, se kterými se současné děti a dospívající mohou setkat. Mezinárodní informace zde.

 

Byl jednou jeden tablet: Děti (0-8) a digitální technologie (2015)

Projekt se snaží identifikovat nové hrozby vedle sociálních sítí, které mají informační akomunikační technologie pro děti. A následně formulovat doporučení, která by posílila práva děti pomocí prevence a zmírnění těchto nově vznikajících rizik skrze vzdělávání, zvyšování pozornosti škol a komunit, a sladění osobních a digitálních interakcí.

 

Sexting a rizikové chování (2017)

Výzkum je zaměřen na to, jestli české děti v online prostředí provozují sexting (tedy zda sdílejí a šíří vlastní intimní materiály), co je k tomu motivuje, s kým a jak komunikace probíhá a jestli vůbec vnímají sexting jako rizikový. Téměř pět tisíc dětí anonymně odpovídalo v průběhu roku 2017.

 

Digitální technologie a poruchy příjmu potravy (2018)

Tato zpráva podává souhrn zjištění vztahujících se k problematice použití digitálních technologií u lidí trpících poruchou příjmu potravy. Je výstupem z projektu THINLINE “Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem: Zkoumání online chování dnešních mladých lidí“, který probíhal pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity s podporou Grantové agentury České republiky (GA15-05696S) od 1/2015 do 12/2017.

 

Další výzkumy a prezentace

Masarykova univerzita v Brně – Fakulta sociálních studií

Univerzita Palackého v Olomouci – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Common Sense Media:

The Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens, 2019

The New Normal: Parents, Teens, and Devices Around the World

 

A stovky dalších více či méně parciálních a rozmanitě orientovaných výzkumů, především v angličtině.

Pošli to dál
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: