Výzkumy chování digidětí

EU Kids Online (2020)

The majority of children in 19 European countries report using their smartphones ‘daily’ or ‘almost all the time’. This marks a substantial increase in both the proportion of smartphone-using children as well as the amount of their internet use compared with the EU Kids Online 2010 survey. The new report, EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries, maps the risks and opportunities of the internet for children in Europe. Among many other findings, the survey shows that the time children now spend online varies between about two hours per day (Switzerland) and three-and-a-half hours (Norway).

 

České děti v kybersvětě (2019)

Studie odhaluje, které aktivity v online světě děti provozují, s jakými riziky a hrozbami se setkávají, jaká videoprodukce je zajímá, ale třeba také, zda se nestaly obětí internetových podvodů. Samostatná část výzkumu je věnována problematice používání mobilního telefonu dětmi v prostředí školy.  Sběr dat probíhal od 1. 2. 2019 do 1. 5. 2019. Do výzkumu se zapojilo 27 177 respondentů ve věku 7-17 let ze všech krajů České republiky.

 

 

Rodiče a rodičovství v digitální éře (2018)

Výzkum zmapoval, zda a jakými způsoby rodiče regulují využívání technologií dětmi, jakou regulaci volí, zda mají přehled o tom, jaké aktivity děti v online prostředí provozují, jestli dětem omezují přístup k nežádoucímu online obsahu. Součástí je i výstup, jakým způsobem se v online světě chová rodič. Do výzkumu se v roce 2018 zapojilo 1 093 rodičů.

 

EU Kids online IV v České republice (2018)

Hlavní výzkumná zpráva z projektu EU Kids Online IV v České republice, věnující se základnímu přehledu používání internetu, digitální gramotnosti a potenciálně rizikovým zkušenostem, se kterými se současné děti a dospívající mohou setkat. Mezinárodní informace zde.

 Byl jednou jeden tablet: Děti (0-8) a digitální technologie (2015)

Projekt se snaží identifikovat nové hrozby vedle sociálních sítí, které mají informační akomunikační technologie pro děti. A následně formulovat doporučení, která by posílila práva děti pomocí prevence a zmírnění těchto nově vznikajících rizik skrze vzdělávání, zvyšování pozornosti škol a komunit, a sladění osobních a digitálních interakcí.

Sexting a rizikové chování (2017)

Výzkum je zaměřen na to, jestli české děti v online prostředí provozují sexting (tedy zda sdílejí a šíří vlastní intimní materiály), co je k tomu motivuje, s kým a jak komunikace probíhá a jestli vůbec vnímají sexting jako rizikový. Téměř pět tisíc dětí anonymně odpovídalo v průběhu roku 2017.

Digitální technologie a poruchy příjmu potravy (2018)

Tato zpráva podává souhrn zjištění vztahujících se k problematice použití digitálních technologií u lidí trpících poruchou příjmu potravy. Je výstupem z projektu THINLINE “Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem: Zkoumání online chování dnešních mladých lidí“, který probíhal pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity s podporou Grantové agentury České republiky (GA15-05696S) od 1/2015 do 12/2017.

 

Další výzkumy a prezentace

Masarykova univerzita v Brně – Fakulta sociálních studií

Univerzita Palackého v Olomouci – Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

Common Sense Media:

The Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens, 2019

The New Normal: Parents, Teens, and Devices Around the World

 

A stovky dalších více či méně parciálních a rozmanitě orientovaných výzkumů, především v angličtině.

Pošli to dál
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: