Chytré hodinky a prodávání dětí

TEXT IN PROGRESS

Žijíce ve stroji a vnímáme jako přirozené, že nosíme na zápěstí sledovací zařízení, s jehož pomocí jsou sbírána data o všem, co v životě prožíváme. Hodinky lze propojit s telefonem a každopádně jsou připojené k síti. Chytré hodinky jsou strojem na produkci digitálních dat – nekončících shluků čísel a koordinát, z nichž se těží obraz o každém z nás. Ten je prodatelný za účelem zisku či výzkumu. Nejčastěji obojího naráz.

Zařízení, jež nás sleduje na každém kroku, sbírá o všem v nás i okolo nás data, na jejichž základě se rozhoduje, kterou reklamu, video či článek máme v příštím oka mžiku vnímat, bychom na sebe jen tak nenavlékli. Necítíme se svobodně, když chodíme po světě s obojkem. A tak je sledovací zařízení potřeba zamaskovat za něco, co dobře známe, protože nám to pak tak nepřijde. A tak se zrodily chytré hodinky. Koho by napadlo, že ukazování času je pouze jejich povrchní, vedlejší činností, za níž se skrývá pravý účel tohoto zábavného náramku.

Nositelných zařízení je celá řada. Jsme teprve v počátcích digitalizace člověka, který se má v očích stroje proměnit na chodící zdroj dat o světě kolem sebe i o procesech ve vlastním těle.

O převodu člověka na data – Proč je to vlastně samozřejmé? Jak to, že si myslíme, že člověk je vyjádřitelný daty? Hodně je v Zuboff

„Obáváme se firem, které hromadí naše osobní údaje, a divíme se, proč by z toho měly mít zisk. ´Komu ta data patří?´ ptáme se. Každá diskuze o ochraně osobních údajů nebo jejich vlastnictví však pomíjí tu nejdůležitější otázku: Proč se vůbec naše zkušenost vykresluje jako behaviorální data?“ (Zuboff, str. 271)

jen poznámka: Finally, the wearables market is also growing rapidly.

Smartwatches and fitness trackers are becoming increasingly popular as they offer a convenient way to track your fitness goals and stay connected. This trend will continue as more companies enter the market and release new products.

Digitální zdraví

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/aplikace-mhealth-mobilni-zdravotnictvi-nukib-kyberbezpecnost-ochrana-osobnich_2212041555_lev

Při dlouhodobém používání jsou chytré hodinky (či jiné „wearables“) zdrojem obsedantní posedlosti vlastním zdravím. Stroj má tendenci vychovat z nás populaci hypochondrů.

Jde o zařízení na sběr zdravotních dat a o snahu stroje zmocnit se lidských těl… Dá se chodit po světě a nevědět, kolik denně udělám kroků.