Nabídka pro žáky a studenty

Přednáška IV:

Digitální identita:

O životě v sociálních sítích

Setkání s žáky 7.- 9. tříd ZŠ či studenty SŠ (užitečné i pro pedagogy)

 

Jak se mění identita dnešních dospívajících, kteří si život bez přístupu na Internet nedokáží představit? Jak obrazovky ovlivňují jejich myšlení, komunikaci a vnímání sama sebe? Jak se stávat plnohodnotným dospělým v digitalizující se společnosti?

Jak vypadá dospívání, když se odehrává v kyberprostoru?

Jaké mladému člověku přináší pohledy, pocity a problémy? A jak se s nimi vyrovnat?

Jaké komplikace a nebezpečí dnešní dospívajícím hrozí?

Nejde jen o kyberšikanu a respekt k soukromí druhého. Nejde jen o slušné chování na Internetu.

Jde o sebevědomí, o sebedůvěru, o pocit spokojenosti a smysluplnosti, o porozumění současnému světu.

Jak závislost na na síti či hraní počítačových her ovlivňuje vnímání a schopnost se učit.

Jak prohlížení fotografií ovlivňuje spokojenost a sebedůvěru.

Proč neposílat obrazy a videa s vlastní nahotou.

Jak sebedůvěru a schopnost se zamilovat narušuje sledování pornografie.

Jak zodpovědně zacházet s informacemi na Internetu.

Jak se stát zdravým a sebevědomým dospělým – jak se na Googlu vyhledává vlastní identita.

Setkání obsahuje mnohá upozornění na nebezpečí skrývající se v digitálním prostředí, ale varování před všudypřítomnými hrozbami nejsou jeho hlavní náplní. Tou je zamyšlení nad vlivem technologií na náš každodenní život a vnímání sebe sama. Proto setkání obsahuje i pohybové hry, které vracejí účastníkům pozornost k prožívání svého těla a svých pocitů. Hodina a půl povídání bývá pro dnešní žáky a studenty, zvyklé na digitální střídání pozornosti, beztak příliš. Hry jsou zároveň socializační aktivitou, při níž si studenti na vlastní kůži zažívají základní situace nedigitální komunikace. Během setkání se dostává na osobnější témata jako jsou strach, nejistota či konkrétní pocity ohrožení.

Je možné sejít se s jednou třídou, což je z hlediska studentů mnohem příjemnější a přínosnější, anebo uskutečnit přednášku pro větší publikum, kde však nebývá dostatek prostoru pro vyjádření potřeb jednotlivých studentů. Setkání může být jednorázové či opakované, to záleží na potřebách školy.

Přednáška V:

Zodpovědné zacházení s digitálními technologiemi

Beseda s žáky 3. – 5. ročníku a 2. stupně ZŠ (užitečné i pro pedagogy)

 

Od raného věku tráví dnešní děti svůj volný čas ve společnosti technologií. Od třetí třídy výše vlastní prakticky každé dítě vlastní telefon s přístupem na Internet. Mnohem dříve než žáky do tajů digitálního světa zasvětí výuka informatiky, pohybují se v něm se svou naivitou, spontánností a zvědavostí samy. Zaujatě, zvědavě, hravě. Pro dnešní děti je Internet přirozený jako les.

Cílem přednášky je seznámit žáky se základními skutečnostmi digitálního světa a se zapeklitostmi, které může přinést do života nezkušeného uživatele technologií pohyb ve virtuálním světě kyberprostoru.

Zásady bezpečného pohyby v digitálním prostředí.

Prevence kyberšikany a hatespeech – rozeznávání rolí a řešení situace.

Prevence sextingu a úvod do pornografie (pro 2. stupeň).

Rizika světa sociálních sítí a počítačových her.

Úvod do mediální výchovy (reklama, Youtube, fakenews).

Většina dnešních dětí se sice poprvé seznámí s pornografií během prvního stupně ZŠ, ale nebývá to pro ně velké téma. Vedle toho nemívají problém se sdělováním svých osobních údajů (ačkoli často vědí, že by to neměly dělat) a rády si střílí ze svých kamarádů. Dopady takového jednání si ne vždy uvědomují. Stejně jako další záležitosti digitálních prostředí, sociálních sítí a chytrých telefonů.

Je možné sejít se s jednou třídou, což je z hlediska studentů mnohem příjemnější a přínosnější, anebo uskutečnit přednášku pro větší publikum, kde však nebývá dostatek prostoru pro vyjádření potřeb jednotlivých studentů. Zvláště na prvním stupni jsou větší přednášky prakticky nesmyslné. Setkání může být jednorázové či opakované, to záleží na potřebách školy.

O setkáních

Setkání se dotýkají očekávaných výstupů RVP spadajících nejen do průřezového tématu mediální výchovy a oblasti informační a komunikační technologie, ale také do oblastí člověk a společnost a výchova ke zdraví (sexuální výchova, rozvoj empatie). Během hodiny jsou rozvíjeny sociální a komunikační kompetence, jelikož se počítá s podstatným zapojením žáků či studentů. Pasivita třídy nebývá problémem, téma je pro zúčastněné přitažlivé, nanejvýše aktuální a vždy se brzy ukáže, co daný třídní kolektiv nejvíce zajímá. Obsah setkání není strašící, ani navádějící – možná rizika a jejich řešení jsou nenásilně kombinována s tématy, o nichž žáci či studenti sami hovoří, což má větší šanci na úspěch než hrozivý seznam varovných příkladů z praxe.

Setkání se přirozeně může účastnit i libovolný počet vyučujících, dozví se mnoho nového. Ale žáci a studenti se toho dozví více, když budou ve třídě pouze s lektorem. Neboť na sebe více prozradí o svém každodenním životě na síti. Nicméně obsahem setkání může být i mediálně-sexuální výchova, a tak, vzhledem k možné nezletilosti žáků, záleží dané rozhodnutí na škole (třídním učiteli).

 Spíše než o přednášku se jedná o besedu. Obzvláště menší děti mají velkou potřebu sdílet, co s technologiemi zažívají. Zároveň se konkrétní obsah přednášek odvíjí od potřeb dětí. Tzn. v šesté třídě se nedostane na pornografii, když to není aktuální.

Obsah besed může být upraven na míru aktuálním potřebám a očekáváním školy. Tématika je široká, a tak je možné, že je potřeba některé z témat vyzdvihnout nad ostatní.

K setkání není zapotřebí žádná technika, důraz je kladen na vyjasňování a ladění dospívajících pohledů.

Setkání III a IV jsou primárně určena pro dětské publikum – žáky a studenty, i když v případě zájmu (např. učitelského sboru) mohou být realizována i pro dospělé posluchače. Pro děti jsou technologie přirozenou součástí světa, do něhož vrůstají, pro dospělé jsou výzvou, jež vyžaduje poměrně velkou dávku energie, pozornosti a odvahy. Časy, které nás čekají, nebudou jednoznačné a jasné, ale určitě budou velmi zajímavé. Během blízké budoucnosti se naučíme mnoho nových věcí. Nejen o světě, ale především o sobě.

Honorář za setkání je 1500,- Kč za dvě vyučovací hodiny (1,5h) v jedné třídě. Během jednoho dne mohou být uskutečněna setkání až se třemi třídami jedné školy. Honorář za velkou přednášku (1,5h) pro více tříd či celou školu je 2500,- Kč.

Chcete besedy pro vaše žáky či studenty? Napište:

 

Pošli to dál
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •