Nabídka pro rodiče

Setkání I:

Důvěra v digiděti

Děti a technologie: o výchově v digitální společnosti

Beseda plná praktických rad a informací pro rodiče a každého, koho zajímá zdravý růst dnešních dětí.

Jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí? Jsou pro děti obrazovky vhodné a od kolika let? A jak to vnímají samotné děti? Co se v nich odehrává?

Jak děti díky obrazovkám objevují svět a co při tom objevují jejich rodiče?

Jak se mění krajina dětství, když jsou po ní rozházena digitální technologie?

Může mít někdy rodič pocit, že ochránil své děti před vlivem médií?

Můžeme se někdy vůbec přestat bát, že se našemu dítěti v kyberprostoru něco stane?

Kdy koupit dítěti telefon, kdy jej nechat s počítačem o samotě, kdy mu dovolit přístup na Internet?

Narodíte se a vaše fotka je hned na sociální síti. Dostávat lajky k životu dnešního dítěte přirozeně patří.

Stejně jako škvařit hry, koukat na porno a ztrácet se v zákoutích Internetu.

Co mohou dělat rodiče a co zažívají dnešní děti?

A o tom, že děti to zvládnou, když to zvládneme my. Řekneme si, jak na to…

Nejbližší nadcházející veřejná setkání naleznete zde.

Setkání II:

Digitální džungle pro naše děti – anebo pro nás?

Beseda o budoucnosti, jež bývá velmi interaktivní, neboť o budoucnosti nikdo nic moc neví, což neznamená, že si o tom nemůžeme povídat. Měli bychom to dělat mnohem více.

Jaký vliv má digitalizace společnosti na naše životy? Jak se vyhnout negativním dopadům digitálních technologií. Jak spolupracovat s technologiemi a zůstat přitom člověkem? Jak připravit děti na přicházející budoucnost. A jak sebe?

Říkáme, že škola připravuje děti na budoucnost. Ale víme, jaká budoucnost nás čeká? A vyznáme se v přítomnosti, v níž už jsme?

Cítíme se zaplaveni mořem informací. Často není snadné rozhodnout, co by si měl člověk myslet a skoro nikdy nemáme pocit, že bychom s nabytými informacemi mohli něco dělat. Digitální technologie nám mají pomáhat a zatím se zdá, že nám život komplikují. Informace již nejsou mocí, ale spíše bezmocí.

Cítíme, přestože to mnohdy nedokážeme přesně pojmenovat, že naše závislost na technologiích se blíží bodu, v níž přestává být zdravou a užitečnou.

Až se vylíhne umělá inteligence, až na nová pracovní místa nastoupí místo lidí roboti a internet pronikne do nitra našich myslí, což se stalo včera, nebo až se veškerý veřejný život přesune z parků na sociální sítě, což přijde zítra, podstatné záležitosti lidského života se nezmění. Stále budeme lidmi se svými pochybnostmi, pocity, kreativními myšlenkami a sny. Nic se nezmění, ale všechno bude jinak než dnes. Žijeme v zajímavé době.

Jak kráčet s chytrým telefonem v kapse vstříc budoucnosti sebevědomě, spokojeně a klidně.

A jak předat tyto znalosti a schopnosti dětem. Řekneme si, jak na to…

Setkání III:

Digitálně – intuitivní vnímání

Jak děti vnímají digitální technologie? Co se v nich odehrává? A co se odehrává v nás?

 Jak závislost na technologiích mění naši společnost i nás samotné. Co dělat v předškolním věku, co později a jak se lze vyrovnat s pubertálním využívání technologií. Jak děti připravit na stále digitálnější svět? Co vše o tom světě můžeme vědět a co můžeme dělat už nyní? Jak se v digitálním světě zdravě rozhlížet? Nejen kvůli dětem, ale také kvůli sobě. Řekneme si, jak na to. A také si to zažijeme na vlastní kůži. Zatímco si budeme hrát.

Připomeneme si, jaké to bylo, když jsme poznávali svět dětskýma očima. Když jsme se učili chodit a občas jsme spadli, protože jsme ještě neuměli tak docela zacházet s vlastní rovnováhou. V digitální krajině se nám něco podobného děje i v dospělosti. Vzpomeneme si, jaké to bylo, když jsme se učili myslet a mluvit zahráváním si s neznámými slovy. Tehdy jsme si hráli a zároveň se učili žít.

Naše oči znovu zahlédnou svět dětskýma očima. Protáhneme si tělo, smysly, projasníme si a zvědomíme těžiště, které často používáme až příliš automaticky. Protože už v tom umíme chodit. Ačkoli se nám kolikrát zdá, že ne tak hravě a radostně a lehce, jak by se nám líbilo. Budeme si jen tak hrát. Na sebe. Na jednoduchost života. Tak lépe porozumíme dětem. Protože při hraní budeme naslouchat tomu, co se odehrává nejen v nich, ale především uvnitř nás samotných.

Informace o intuitivních hrách můžete také nalézt v Nabídce pro každého klikajícího.

Formy a trvání hravého semináře jsou velmi flexibilní a lze je zcela vyladit podle konkrétních potřeb účastníků.

O setkáních

Jednotlivá setkání na sebe nenavazují a je možné objednat si je jednotlivě. Jejich témata se beztak velmi prolínají. Rozhodnutí, které z nich vás zajímá více, je na vás. První se soustředí na praktické rady pro domácnost a výchovu, druhé se zabývá spíše praktickými myšlenkami vhodnými pro přítomnost a budoucnost.

Honorář za setkání je odvozen od délky setkání a záleží na aktuální situaci všech zúčastněných.

Setkání jsou primárně určena pro dospělé, neboť ti mají s mediální krajinou podobné starosti jako děti, ale zároveň si zažívají mnohem více obav než děti a dospívající. Náplní setkání tedy není pouze seznamování dospělých s životem dětí na Internetu, ale především zklidňování pochopitelných nejistot dospělých. Vedeme dospělé ke klidu, rozvaze a důvěře. Neboť nejdůležitějším médiem v životě dítěte jsou spokojení a sebejistí rodiče. Totéž se týká i pedagogů. Jen klidný učitel může žáky něco naučit. Setkání se samozřejmě mohou účastnit i děti. Ale ty menší toto dospělácké povídání většinou moc nezajímá, a tak bývá pozornost rodičů rozptylována. Lektorovi to nevadí, ale vadívá to rozptylovaným rodičům. Naopak starší děti jsou na setkáních vítány a často obohacují povídání o své pohledy na pronikání technologií do našich životů. V případě dětí nacházejících se ve školních lavicích se, prosím, podívejte na nabídku pro žáky a studenty.

Setkání obvykle trvají 2 – 3 hodiny a hodí se pro něj jakýkoliv prostor. Není potřeba projektor ani Internet. Seminář s intuitivními hrami by měl být delší, půl dne, anebo celý den (5 – 8 hodin).

Vhodné pro knihovny, školy, mateřská centra, kluby, rodičovské skupiny či jakékoli místo, kde se schází lidé s aktivním zájmem o děti a dění ve světě, kterým se každodenně procházíme.

Máte zájem o besedu nebo seminář? Napište nám.

Pošli to dál
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •