Rodinná mediální dohoda

K sestavování smlouvy nezapomeňte přizvat ty, jichž se týká, tedy děti.

Používání digitálních technologií v domácnosti s dětmi je dobré ošetřit smlouvou – dohodou. Je klíčové, aby se na tvorbě konkrétní smlouvy podílely i děti, protože to vede k jejímu snadnějšímu naplňování. Není-li smlouva skutečnou dohodou, bude neustále porušována. Dítě musí cítit, že se na společné dohodě podílelo rovnocenným způsobem. To je potřeba děti naučit. S rodinnými dohodami je dobré začít kolem sedmého roku věku. Čím je dítě starší, tím více podnětů vychází od něj. Uzavřít podobnou smlouvu s dítětem v pubertě (pokud na to není zvyklé) je prakticky nemožné. U předškolních dětí je čas na obrazovce zcela v moci rodičů.

Jakmile má dítě své vlastní zařízení (tablet, mobil), je na čase začít se záváděním dohody.

Smyslem digitální smlouvy není striktní dodržování digitálních pravidel. To je jen jeden z cílů. Je důležitý, protože děti je dobré naučit, že používání technologií má mít nějaké omezení, ohraničení. Jinak se jim v budoucnosti snadno může stát, že je všudypřítomné technologie pohltí. Ale stejně podstatným, ne-li důležitějším, smyslem dohody je budování vzájemného důvěryhodného vztahu. Více o důvěře mezi vámi a dětmi si můžete přečíst zde nebo zde. A ještě zásadnější je začít vaše děti učit odpovědnosti a dát jim do ruky nástroje, které jim umožní tvarovat svět kolem sebe. Více se můžete dovědět na některé z besed určených pro rodiče.

Když se na pravidlech používání digitálních technologií a internetu domluvíte, smlouvu vytiskněte, podepište, zarámujte a vyvěste na dobře viditelném místě. Pokud možno tam, kde se v domácnosti tráví čas ve společnosti stále chytřejších obrazovek. Zejména u menších dětí je dobré, aby používání technologií mělo v domácnosti své místo, někde, kde máte obrazovku na dohled i vy.

Ve smlouvě lze rozvést časový rozpis využívání technologií. Například vymezit sudé a liché týdny, z nichž jeden je zcela offline. Pokud se nestřídají týdny, ale pouze dny, dítě offline dny stráví otravováním se. V rámci týdne je možné, že se dítě zamiluje do činnosti nesouvisející s žádnou obrazovkou. Ideální je, pokud má offline týden sladěný s offline týdny kamarádů. Pokud tomu tak není, je možné, že bude trávit čas u nich doma a zkuste hádat, na co si budou hrát.

Co se týče povolené denní doby, v některých rodinách stačí dětem půl hodiny na obrazovce týdně, v jiných nestačí dvě hodiny denně. Je to zcela individuální a schválně zde neuvedu žádné číslo. Musíte se na něm s dětmi domluvit tak, aby všichni byli spokojeni. Domlouvání času započněte pod dobou, kterou jste ochotni přijmout. Neříkejte hned hodinu, když jste ochotni nechat dítěti hodinu s technologiemi denně. Začněte na půl hodině, dítě začne na třech. Až se dohodnete, naučí se, že u vás lze získat půl hodiny. Vaše vzájemná důvěra naroste.

Smlouva bude porušována. Je dobré s tím počítat, ale zároveň je důležité trvat na její platnosti. Dítě se teprve musí naučit, co to vlastně znamená, že podepsalo smlouvu. Nikdy dříve se s niším takovým nejspíš nesetkalo. Počítejte, že smlouva bude neustále procházet novelizacemi, ale je užitečné, pokud je v ní zahrnuto pravidlo, že po každé změně následuje jisté období (měsíc či dva), kdy není možné ji opět změnit. Kdyby se smlouva měnila příliš často, nefungovala by. Zejména v prvních měsících fungování smlouvy není záhodno povolovat odchylky od dohodnutých pravidel.

Postihy a důslednky neplnění dohody by měly být ve smlouvě rovnou uvedeny, nebudete je muset neustále vymýšlet. Menším dětem lze v případě neplnění smlouvy mobil zabavit, v pubertě to nedoporučujeme – ničí to veškerou důvěru, kterou k vám dítě má.

Používání technologií není dobré vyvažovat požadavkem na četbu knih nebo učení se. Pokud se má dítě povinně půl hodiny učit, aby si mohlo půl hodiny hrát, z učení se stane pouze nepříjemná povinnost (žádné skutečné učení při tom ani neprobíhá, dítě se nic nenaučí a jen se těší, až uplne čas – o povinné četbě platí totéž). Navíc tím vzrůstá hodnota technologií – jsou zaslouženou odměnou.

Důležitou součástí dohody je, aby dohodnutá pravidla dodržovali také rodiče a ne pouze děti. Dohoda pak lépe funguje, neboť je vnímána jako oboustranná. Smlouva by měla obsahovat nějaký bod (či více bodů), v nichž se na oplátku zavazuje něco plnit rodič. Mnoho dětí si stěžuje na závislost rodičů na technologiích. Ale požadavky dětí se nemusí týkat jen technologií, mohou chtít třeba zmrzlinu, anebo abyste s nimi více jezdili na koni.

Příklady rodinných dohod

Sestavte si vlastní dohodu. Body ve všech následujících smlouvách považujte za orientační, inspirativní. Ať není moc dlouhá a vystihuje situaci u vás doma a potřeby vás i vašich dětí.

Příklad rodinné mediální smlouvy z knihy Yaldy T. Uhls Mediální mámy a digitální tátové:

Budu v bezpečí

1. Nebudu poskytovat žádné soukromé informace, jako je mé celé jméno, datum narození, adresa nebo telefonní číslo bez svolení své rodiny.

2. Utajím svá přístupová hesla a budu je sdílet jen se svou rodinou.

3. Řeknu důvěryhodnému dospělému, kdykoli mi bude kvůli někomu na Internetu nepříjemně, smutno nebo nebudu mít pocit bezpečí. Budu si pamatovat, že moje bezpečí je pro mou rodinu důležitější než cokoli jiného.

Nejdřív myslet

1. V komunikaci na Internetu nebo po telefonu budu laskavý. Nebudu si z ostatních utahovat, ztrapňovat je nebo šikanovat.

2. Vím, že Internet je veřejný, a tak budu při jeho používání respektovat sebe i ostatní.

3. Nebudu předstírat, že jsem vytvořil něco, co není moje práce.

Budu vyrovnaný

1. Vím, že ne všechno, co čtu, slyším nebo vidím na Internetu, je pravda.

2. Budu respektovat rozhodnutí své rodiny ohledně toho, co smím sledovat, hrát nebo poslouchat a kdy.

3. Budu si dál užívat další aktivity a lidi ve svém životě.

Na oplátku moje rodina souhlasí s tím, že…

1. … média jsou důležitou součástí mého života, i když vždycky nechápou proč.

2. … se mnou budou mluvit o tom, co je trápí a proč, než mi něco zakážou.

3. … se mnou budou mluvit o mých zájmech a pomůžou mi najít to, co je vhodné a zábavné.

…………………………………………………………………………………….

podepsáno mnou

…………………………………………………………………………………….

podepsáno rodiči

 

Další příklady a nápady

http://digideti.cz/pravidla-pro-deti-k-bezpecnejsimu-uzivani-internetu/

http://www.janellburleyhofmann.com/postjournal/gregorys-iphone-contract/#.W-XV5eKNzIU

https://www.verywellfamily.com/a-sample-cell-phone-contract-for-parents-and-tweens-3288540

http://www.familiesmanagingmedia.com/7-reasons-why-your-teen-smartphone-contract-will-not-work/

Pošli to dál
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: