Tag: věda

Výzkumy chování digidětí

EU Kids Online (2020) The majority of children in 19 European countries report using their smartphones ‘daily’ or ‘almost all the time’. This marks a substantial increase in both the proportion of smartphone-using children as well as the amount of their internet use compared with the EU Kids Online 2010 survey. The new report, EU…
Read more

Proč máme rádi lajky?

Pro ty, kteří věří v důležitost činnosti vlastního mozku. Ti, kdo spoléhají spíše na svou duši, mají lajky rádi kvůli lehce jiným důvodům. Jednou z významných činností mozku je sbírání zpětných vazeb z okolí jedince. Člověk je společenský tvor a potřebuje vědět, jestli si představuje, myslí a jedná správně nebo špatně. Když dostane facku, pocítí…
Read more

O zkoumání škodlivosti médií – ultrazvuk

V roce 1982 zveřejnila Světová zdravotnická organizace zprávu, v níž se píše: ,,Studii o konečných následcích ultrazvuku na člověka není vůbec snadné provést. Latentní doba by se například v případě rakoviny mohla bez problémů rozprostřít i na dvacet let. Je také možné, že se následky projeví až u další generace. Lidský plod citlivě reaguje i…
Read more