Tag: vidění

Stádium selfie

Stádium selfie aneb o moci dětí a hře člověka Jan Kršňák Je to hra na sebe sama. Když o ní mluvíme, říkáme: ,,Chtěl bych být sám sebou.“ Není to snadná hra, ale je to ta hra, co dává životu smysl. Nelze ji nehrát. Hrajeme ji, i když o tom nevíme. V té hře nejde o…
Read more

Dítě je ostrov, který obklopuje moře

Když jsem se narodil, věděl jsem, že jsem ostrovem, který obklopuje moře. Neuměl jsem chodit, neuměl jsem myslet, neuměl jsem psát, ani číst. Nepracoval jsem, nemluvil jsem. Když jsem se narodil, byl jsem pláží ležící mezi vnitrozemím plným zeleně a oceánem s nedohlédnutelnými hlubinami. Protože jsem byl novorozenec, můj zrak ještě nebyl přesně zaostřen. Orientoval…
Read more

Vizualizace sociálních sítí

Projekt vizualita či vizualizace je kampaň pro vytvoření sociální sítě, která nabízí nástroje pro reagování na obrazy. Série několika teoretických videí se bude snažit popsat fenomény a koncepty mediálního světa. FB/ Daniel Vondráček

Godfrey Reggio – Důkaz (1995)

Krátký film z roku 1995 dívající se na děti, jak se dívají na televizi. Je to nevšední zážitek, jenž ukazuje mnohé, co se odehrává v každém, kdo se dostane do styku s médii. Pokud nemáte oněch sedm minut čtyřicet sekund potřebných ke shlédnutí tohoto filmu, pravděpodobně je váš život velmi rychlý a neposedný. Pravděpodobně to…
Read more

Šaolinský oční trénink

Všichni si uvědomujeme, že pobyt před obrazovkou unavuje náš zrak. Následujícími cvičeními je možné si oči zase protáhnout. I když nejspíš není potřeba vycvičit ze sebe šaolinského mistra, který umí očima zastavovat letící šípy, určitě je užitečné začít si vlastního vidění všímat a poznávat ho. ,,Proto vám doporučuji, abyste cvičení prováděli s více lidmi nebo…
Read more

O televizi

,,Je pedagogickým nesmyslem posadit děti mladší než osm nebo i deset let před obrazovku,” – varoval již před lety takový expert jako Dr. C. Münster, tehdejší programový koordinátor Německé televize a televizní ředitel Bavorského rozhlasu. Takové názory byly potvrzeny z mnoha stran, mimo jiné jedním zkušeným švýcarským televizním odborníkem, který vysvětloval: ,,Každopádně však víme, že…
Read more