Tisk

Tehdy se stroje naučili psát…

Knihtisk je prvním strojem, který se krajinou šířil skutečně virálně. Jsme v druhé polovině 15. století, dávno před průmyslovou revolucí. Tehdy se stroje naučili psát a kreslit a zrodily se informace.

Dieter Prokop – Boj o média, str. 75↑ a 69↓

A proto se nyní můžete podívat na dokumentární záběry z Gutenbergovi dílny vytvořené o více jak 500 let později díky možnostem digitálních technologií a dalších zobrazovacích technik.

,,Získala jsem velkou zálibu v té četbě, má dobrá předsevzetí začala ochládat a v mnoha věcech jsem se dopouštěla chyb, takže se mi pak nezdálo, že bych zasluhovala pokárání, když jsem tak bez vědomí otce strávila celé hodiny ve dne i v noci. Dospělo to až tak daleko, že jsem pociťovala jakési rozladění, jestliže jsem neměla po ruce nějakou novou knihu.” (Terezie z Ávily, in: Dějiny čtení; příklad závislosti na mediální krajině ze 16. století) 

 

Jan Ámos Komenský (1592-1670)

„Knihy jako největší přátelé rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi upřímně a jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí věci našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih.”

„Knihy moudře složené lidskou pílí jsou zlato už vytěžené z hlubin, pročištěné různými zkouškami vodou a ohněm, označkované snad i k obecnému užívání, mající jistou hodnotu, a hodící se tedy k dennímu užívání.“

 

Ukázka titulní strany knihy z 21. století.

Knihtisk je nejrozšířenějším médiem současnosti. Jsme zcela závislí na jeho existenci a fungování. Mediální působení knihtisku je tak všudypřítomné, že si jej většinou ani neuvědomujeme. Jsme přirozeně vrostlí do krajiny písmenek, obrazů a mezer mezi nimi. Hodiny čtení a psaní, které všichni absolvujeme v rámci povinné školní docházky jsou ve skutečnosti mediální výchovou, během níž jsme zasvěcováni do světa knihtisku.

Za domácí úkol odpověz na následující otázky?

1. Jak by vypadal svět bez knih, novin, textů, jak by vypadal bez čtení a psaní?

2. Byl/a by jsi ochotna přepsat nějakou knihu celou v ruce? Byl/a by jsi ochotna stát se kopistou v předtiskových časech A jakou knihu bys přepsal/a?

3. Domníváš se, že Sbírka zákonů je reálná, anebo že jde pouze o mediální produkt technologie knihtisku?

4. Věříš o všem, co je napsané, že je to také dané?

5. Vyber z knihovny rodičů kteroukoli knihu a vyhoď ji do koše tak, aby si toho nikdo nevšiml.

6. Proveď whitewalling – smaž všechny své přípěvky na Facebooku.

 

 

Pošli to dál
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •