Digiděti

Karel Purkyně: Děti dívající se na obrázky, 1853