Mattering aneb smysluplné informace

Je-li marketing problémem, nabízí se mattering.

1. Život, příroda a planeta jsou důležitější než profit a růst.

2. Vztahy v rámci matteringu fungují na principu rovnocenné spolupráce.

3. Hlavním cílem je péče o důstojný život všech živých organismů na Zemi namísto maximalizace prospěchu a peněžních zisků jednotlivců.

4. Na prvním místě je respekt k životu a k jeho reálným, ne uměle vytvořeným, potřebám a povrchním touhám.

5. Komunikační sdělení k tomu sloužící jsou vždy maximálně upřímná a respektuplná.

Další informace o matteringu naleznete zde: https://www.bandh.cz/mattering.html

Nacházíte se na staveništi, materiál je objednán, ale ještě nedorazil.

Myšlení srdcem

Příroda a informace

Živé obrazy a živé stroje