Smysluplné informace

Smysluplnými jsou informace obohacující smysly

Při setkání se smysluplnými informacemi se člověk vypravuje hlouběji do krajiny světa a současně se před ním rozevírají šíře a dálavy lidského nitra.

Smysluplné informace uspokojují lásku k poznání a sytí ji chutí prozkoumávat život dál.

Ze smysluplných informací člověk čerpá spokojenost, radost a životodárnost. Štědrá smysluplnost se netýká výhradně lidí, nýbrž všech bytostí, tvorů i netvorů.

Mattering:

Co by se stalo, kdyby reklamy říkaly pravdu?

1. Život, příroda a planeta jsou důležitější než profit a růst.

2. Vztahy v rámci matteringu fungují na principu rovnocenné spolupráce.

3. Hlavním cílem je péče o důstojný život všech živých organismů na Zemi namísto maximalizace prospěchu a peněžních zisků jednotlivců.

4. Na prvním místě je respekt k životu a k jeho reálným, ne uměle vytvořeným, potřebám a povrchním touhám.

5. Komunikační sdělení k tomu sloužící jsou vždy maximálně upřímná a respektuplná.

Je to tak, jak to je

Naším úkolem je invence a imaginace, vynalézání nové planetární mikrobiopolitiky – politiky soužití mezi organismy, mezi něž musíme přitom počítat i ty, které jsou lidským okem běžně neviditelné. Naše oči ale obývají. (Tereza Stöckelová)

https://www.novinky.cz/clanek/kultura-salon-pocitejme-i-s-nespocitatelnym-rika-sociolozka-vedy-a-technologii-tereza-stockelova-40440414

Imaginace internetové sítě zdůrazňuje virtuální propojení a často upozaďuje materiální povahu našeho světa. Přitom i internet má svůj hmotný aspekt, především spotřebu energií a produkci elektronického odpadu, na což rádi zapomínáme. A právě podhoubí jsou velmi materiální, biologická, silně se v nich manifestuje metabolismus coby látková výměna makroživin i informační sondáž procesuálně pojatého, proměňujícího se prostředí.

Co pojmy sítě a podhoubí naopak spojuje a v čem jsou nejsilnější, je, že destabilizují jednoznačné subjekty, individuální aktéry, a přenášejí důraz na „více než lidská“ propojení, ze kterých teprve aktérství vzniká.

Nacházíte se na staveništi, materiál je objednán, ale ještě nedorazil.

Myšlení srdcem

S postupem technologizace společnosti, což je proces spojovaný s představou, že víc a víc věcí budeme mít pod kontrolou, zjišťujeme, že je tomu spíše naopak. Technologie sice kontrolu umožňují, ale zároveň vytvářejí další jevy a procesy, které nám zpod kontroly unikají. Což vede k pocitům hluboké nejistoty a frustrace.

Všichni v naší části světa jsme vychovaní v modernistickém étosu, že je žádoucí „mít věci pod kontrolou“ – a zároveň cítíme, že to vlastně nejde.

https://www.novinky.cz/clanek/kultura-salon-pocitejme-i-s-nespocitatelnym-rika-sociolozka-vedy-a-technologii-tereza-stockelova-40440414

Příroda a informace

Živé obrazy a živé stroje

Živý informační oceán