Smysluplné informace

Smysluplnými jsou informace obohacující smysly

Při setkání se smysluplnými informacemi se člověk vypravuje hlouběji do krajiny světa a současně se před ním rozevírají šíře a dálavy lidského nitra.

Smysluplné informace uspokojují lásku k poznání a sytí ji chutí prozkoumávat život dál.

Ze smysluplných informací člověk čerpá spokojenost, radost a životodárnost. Štědrá smysluplnost se netýká výhradně lidí, nýbrž všech bytostí, tvorů i netvorů.

Mattering: co by se stalo, kdyby reklamy říkaly pravdu

1. Život, příroda a planeta jsou důležitější než profit a růst.

2. Vztahy v rámci matteringu fungují na principu rovnocenné spolupráce.

3. Hlavním cílem je péče o důstojný život všech živých organismů na Zemi namísto maximalizace prospěchu a peněžních zisků jednotlivců.

4. Na prvním místě je respekt k životu a k jeho reálným, ne uměle vytvořeným, potřebám a povrchním touhám.

5. Komunikační sdělení k tomu sloužící jsou vždy maximálně upřímná a respektuplná.

Naším úkolem je invence a imaginace, vynalézání nové planetární mikrobiopolitiky – politiky soužití mezi organismy, mezi něž musíme přitom počítat i ty, které jsou lidským okem běžně neviditelné. Naše oči ale obývají. (Tereza Stöckelová)

Nacházíte se na staveništi, materiál je objednán, ale ještě nedorazil.

Myšlení srdcem

Příroda a informace

Živé obrazy a živé stroje

Živý informační oceán