Zpravodajství a byrokracie

Až se nám promítne celý náš život, uvidíme znovu všechny aktuality, které jsme zaznamenali, všechny písemnosti, které jsme vyplnili, každou zpravodajskou reportáž, každou kolonku každé tabulky, které jsme kdy vyrobili, a pak budeme vědět, že jsme poznali svět a přispěli svým střípkem k sebeobjevování vesmíru. Anebo možná ne…

Vlny zpráv se valí do lidských očí. Nikdy neustává jejich příboj, nikdy nepřichází odliv. Informační oceán naplňuje lidské vnímání, myšlení, cítění i chtějí. Po přílivu, kdy hladina stoupá nad únosnou mez, následuje další příliv. Záplavy už v krajině naší duše nejsou nic, z čeho bychom si dělali velkou hlavu. Na přítomnost neutuchajícího běsnění informačního oceánu jsme si dávno zvykli.

Kdybychom do sebe však každý den nenarvali notnou dávku zpráv, co se stane pak?

Kdyby nějaký člověk vůbec nevnímal zpravodajství, řeklo by se o něm, že neví, co se děje ve světě?

Anebo bychom se během pokojné výměny našich pohledů shodli. Že svět je nejpestřejším místem ve vesmíru a že…

přestože se ten člověk nikdy nevěnuje trávení obrazovkového času, zcela jistě moc dobře ví, co se děje ve světě.

„Sledování zpravodajství vede k chybnému vnímání rizik, strachu, vzteku a dalším negativním pocitům, navozuje beznaděj, nepřátelské chování vůči ostatním a také emoční otupělost. Totéž platí pro rozhlas i tisk, jež taktéž nijak nenapomáhají porozumění světu a už vůbec ne člověku. Vědci nedoporučují konzumovat zpravodajství dětem a dospívajícím, ale ani dospělí by mu neměli věnovat pozornost. Ušetřený čas využijme k četbě Lidstva od Rutgera Bregmana. Autor uvádí řadu studií a dalších příběhů o tom, že lidé jsou dobří a nikoli špatní a zlí, jak nás soustavně přesvědčuje právě zpravodajství.“ (Digiděti)

Vyhněte se zprávám – Vstříc zdravé informační dietě

Rolf Dobelli

Avoid News Towards a Healthy News Diet, 2010

Prolog: Tento článek je protijedem na zprávy. Je dlouhý a pravděpodobně se vám jej nepodaří přečíst celý. Díky velké spotřebě zpráv, ztratilo mnoho lidí návyk na čtení a bojují, mají-li v kuse vstřebat více než čtyři stránky. Tento článek vám ukáže, jak se z této pasti dostat ven – tedy pokud v ní nevězíte příliš hluboko.

Zprávy o přítomném okamžiku

Největší potíží společnosti závislé na zpravodajství je postupná ztráta povědomí o všem, co se odehrává v delším časovém horizontu než je trvání aktuálnosti. Jedině aktuální zprávy jsou ty, jimž je potřeba věnovat pozornost. Média zajímá aktuální dění. Předpokládá se, že totéž zajímá i nás, diváky, čtenáře, konzumenty informování informačního oceánu. Ve jménu teď ztrácíme oka mžiky, v nichž čas běží i jinou rychlostí než rychlostí strojů chrlících aktuální zprávy.

Nakonec se nám zdá, že jindy než v přítomném oka mžiku nežijeme. Jsou momenty trvající celou věčnost a jiné, jež se táhnou přes mnohá staletí. Kdo nehledí na zprávy, vídává, jak se otáčí svět.

Další texty o škodlivosti zpravodajství

https://medium.com/de-correspondent/the-problem-with-real-news-and-what-we-can-do-about-it-f29aca95c2ea

News media is obsessed by what’s recent. Almost everything that’s news must be something that has just now taken place. But the most recent thing isn’t by definition the most influential.

it blinds us to the longer term, both past and future

the news revolves mainly around events.

That sounds logical, but it means that trends rarely make the evening news. For trends aren’t instances; they progress over time.

Obrazy z dějin televizního zpravodajství

https://www.youtube.com/watch?v=MRuS3dxKK9U
https://www.youtube.com/watch?v=3HQTNZRmJdg

Výroba zprávy z virtuálního válečného konfliktu z filmu Vrtěti psem (1997, r. Barry Levinson)