Výzkumy o digidětech

Na žádném z níže uvedených výzkumů jsem se nijak nepodílel. Jsou na zdejších stránkách pro úplnost a protože si myslím, že neuškodí, když k jejich výsledkům povede více informačních řek.

Výpovědi účastníků výzkumu The World Unplugged (2010), během něhož se necelých 1000 studentů starších 17 let rozhodlo prožít den bez digitálních technologií.

EU Kids Online (2020)

The majority of children in 19 European countries report using their smartphones ‘daily’ or ‘almost all the time’. This marks a substantial increase in both the proportion of smartphone-using children as well as the amount of their internet use compared with the EU Kids Online 2010 survey. The new report, EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries, maps the risks and opportunities of the internet for children in Europe. Among many other findings, the survey shows that the time children now spend online varies between about two hours per day (Switzerland) and three-and-a-half hours (Norway).

Většina výzkumů pochází z těchto dvou akademických pracovišť.

Děti a kult krásy v online světě (2022)

Výzkumu se účastnilo téměř 10 tisíc dětí a dospívajících ve věku 10 až 17 let. Cílem bylo zjistit, jak sociální sítě ovlivňují vnímání krásy, proč děti upravují svůj vzhled, zda se respondenti setkali s nějakou formou online zesměšňování a jaký vliv mají tyto faktory na psychiku.

Český učitel ve světě technologií (2020)

Výzkum se zaměřuje na české učitele v oblasti technologií – a to nejen online, ale také offline. Zjišťujeme, jak se učitelé v technologiích orientují, jak je využívají, jak sami sebe ve vztahu k technologiím hodnotí, jak je vnímají, jaké jsou v používání technologií rozdíly mezi jednotlivými stupni apod.

České děti v kybersvětě (2019)

Studie odhaluje, které aktivity v online světě děti provozují, s jakými riziky a hrozbami se setkávají, jaká videoprodukce je zajímá, ale třeba také, zda se nestaly obětí internetových podvodů. Samostatná část výzkumu je věnována problematice používání mobilního telefonu dětmi v prostředí školy.  Sběr dat probíhal od 1. 2. 2019 do 1. 5. 2019. Do výzkumu se zapojilo 27 177 respondentů ve věku 7-17 let ze všech krajů České republiky.

Rodiče a rodičovství v digitální éře (2018)

Výzkum zmapoval, zda a jakými způsoby rodiče regulují využívání technologií dětmi, jakou regulaci volí, zda mají přehled o tom, jaké aktivity děti v online prostředí provozují, jestli dětem omezují přístup k nežádoucímu online obsahu. Součástí je i výstup, jakým způsobem se v online světě chová rodič. Do výzkumu se v roce 2018 zapojilo 1 093 rodičů.

Sharenting u českých rodičů (2022)

Online průzkum necelých dvou a půl tisíce rodičů (87,4 % žen; 12,6 % mužů) ohledně sdílení fotografií dětí na internetu. Nejvíce se sdílí obrazy dětí ve věku 10 – 13 let. Asi 70 % rodičů někdy fotografie svých dětí sdílelo, přibližně polovina z nich bez souhlasu dítěte. Polovina fotografií byla poslána kvůli udržování rodinných vztahů.

EU Kids online IV v České republice (2018)

Hlavní výzkumná zpráva z projektu EU Kids Online IV v České republice, věnující se základnímu přehledu používání internetu, digitální gramotnosti a potenciálně rizikovým zkušenostem, se kterými se současné děti a dospívající mohou setkat. Mezinárodní informace zde.

 Byl jednou jeden tablet: Děti (0-8) a digitální technologie (2015)

Projekt se snaží identifikovat nové hrozby vedle sociálních sítí, které mají informační akomunikační technologie pro děti. A následně formulovat doporučení, která by posílila práva děti pomocí prevence a zmírnění těchto nově vznikajících rizik skrze vzdělávání, zvyšování pozornosti škol a komunit, a sladění osobních a digitálních interakcí.

Sexting a rizikové chování (2017)

Výzkum je zaměřen na to, jestli české děti v online prostředí provozují sexting (tedy zda sdílejí a šíří vlastní intimní materiály), co je k tomu motivuje, s kým a jak komunikace probíhá a jestli vůbec vnímají sexting jako rizikový. Téměř pět tisíc dětí anonymně odpovídalo v průběhu roku 2017.

Digitální technologie a poruchy příjmu potravy (2018)

Tato zpráva podává souhrn zjištění vztahujících se k problematice použití digitálních technologií u lidí trpících poruchou příjmu potravy. Je výstupem z projektu THINLINE “Tenká hranice mezi poruchou a zdravým životním stylem: Zkoumání online chování dnešních mladých lidí“, který probíhal pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity s podporou Grantové agentury České republiky (GA15-05696S) od 1/2015 do 12/2017.

Tyto výpovědi jsou sice přes deset let staré, ale s masivním rozšířením chytrých telefonů a sociálních sítí, k němuž v mezidobí došlo, lze předpokládat, že se vše jen zhoršilo.

Také je ovšem možné, že jsme si na samotu, stres a zahlcení informacemi zvykli, zvnitřnili jsme je a už nám to ani nepřijde. A proto když někdy náhodou zapomeneme či ztratíme telefon, anebo když mu dojde baterie, cítíme se sice hluboce ztracení, nejistí nebo znudění, ale vlastně si toho ani nepovšimneme.

Digiděti jsou lidé, pro něž jsou technologie přirozenou součástí jejich světa, duše i těla.

Všichni jsme digiděti.