Interdisciplinární učení a kreativní myšlení jako forma inovativního vzdělávání v živých školách

Barevné sítě poznání

Žijeme ve složitém světě, který vybízí k tázání o obsahu výuky. O čem by se ve škole mělo hovořit, abychom dětem smysluplně představovali minulý, současný a budoucí svět? Co každý z nás ví a co každý z nás neví? Jak se vydat do krajin, o jejichž existenci nevíme, že o ní nevíme. Máme k dispozici internet a s ním i hluboký oceán veškerého poznání lidstva. Jak je uchopit, pochopit, poznat a obtisknout do vlastního vnímání, myšlení, cítění a konání.

Neexistuje jednotná metodika ani předem daná pravidla implementace BSP do života školy. Každý průvodce, rodič či ředitel si může nastavit používání BSP podle svých potřeb. Někde může jít o náplň několika hodin projektové výuky, jinde se může jednat o způsob organizace celého druhého stupně či celé střední školy. V některých školách (či domácnostech) zvládnou nechat veškerý průběh v rukách a očích učícího se dítěte, v dalších se dospělí budou na síťování poznatků o současném světě aktivně a inspirativně podílet, neboť chápou, že v současné době jsou to i dospělí, kdo se neustále učí něco nového. BSP jsou vhodnou formou celoživotního vzdělání, náplní domškoláctví i přirozeným učením, jímž se může zabývat i člověk, který se nikdy nevzdělává, protože ví, že lidským osudem je neustále poznávat svět a sebe sama v něm.

BSP jsou způsobem, jak nově vnímat vzdělávací obsah. Neříkají, jak má škola vypadat, ani co vše se v ní má dít. To zcela záleží na lidech, kteří danou školu tvoří. Smyslem BSP je pomoci jim nahlédnout, že mají moc tvarovat učení podle vlastních potřeb, představ a tužeb. Na míru dětem, kvůli kterým školu dělají a v souladu s dobou, v níž prožívají svá pozemská dobrodružství.

Vzdělávání v souvislostech

Barevné sítě poznání pracují s myšlenkovými sítěmi. Jsou interaktivní, neustále vznikající interdisciplinární čítankou, která průvodcům, učitelům, rodičům a dětem umožňuje zahlédnout, jak mezi sebou lze propojovat jednotlivá témata, pohledy a zkušenosti. Jelikož se jedná o projekt, jenž nemá zdaleka dokončeno ani své počáteční stádium, není prozatím zřejmé, jaký je rozdíl mezi interdisciplinární čítankou, atlasem informačního oceánu, velkou knihou nevědění a učebnicí, kterou si každý píše sám. Čas trávený ve škole je časem studia, to platí jak pro děti, tak pro dospělé, kteří ve škole pracují. Dokonce to platí i pro rodiče, kteří školu svých dětí pouze navštěvují. Živé školy jsou budovy, jejichž stěny neoddělují dění ve třídách od dění ve světě. Někdy se jim ani neříká školy.

Individuální přístup k poznání

Cílem BSP je, aby poznání vycházelo z vnitřních potřeb všech zúčastněných a z jejich vzájemné komunikace. Při interdisciplinárním učení si děti vybírají, co se chtějí učit. Totéž platí současně i pro průvodce a učitele. V každé škole by dospělí a děti měli společně diskutovat o tom, jaké příběhy, znalosti a poznání jsou důležité a životodárné. BSP umožňují oba tyto proudy poznání spojit dohromady. Každý se učí své a zároveń se všichni učí společně, jeden od druhého. Klíčovou roli proto hrají rozmanité formy prezentací. I tradiční frontální výuka je prezentací poznání. Dospělí mají dětem co říct, proto se v živých školách děti o jejich vyprávění tolik zajímají. Normální je, když se děti i dospělí do školy těší.

Kreativní zacházení s informacemi

Smyslem BSP je tvořivě pracovat s informacemi. Ať už na internetu nebo v lidském nitru. Jak se naučit smysluplně využívat informační oceán? Jaké dovednosti bychom měli mít, abychom se orientovali a neztráceli v našem složitém a komplexním světě? Abychom dokázali porozumět dění na sociálních sítích, pestrobarevnému spektru nejnovějšího vědeckého poznání, anebo rozmanitosti našich i cizích pohledů na svět. BSP rozvíjejí komunikační dovednosti a informační gramotnost nejen u dětí, ale i dospělých. Skupina lidí si může rozumět a spolupracovat spolu, i když každý z jejich členů vnímá svět odlišně.

Další informace a interdisciplinární čítanku naleznete zde: https://www.barevnesite.cz/

(Na stránkách, jimž se zoufale nevěnuji a je možné, že je letos, v roce 2023, odpískám definitivně…)

Video z první OrgPad konference konané tuším v roce 2020, kde vyprávím o Barevných sítích poznání.

Barevné sítě poznání jsou interaktivním atlasem informačního oceánu ve stádiu zrodu. Zde vidíte jednu z verzí stroje na nápady, na titulní stránce je zobrazena jeho novější verze. Není vůbec jasné, zda-li je stroj na nápady vůbec k něčemu užitečný, možná slouží jen jako zajímavá forma úvodního rozcestníku, ale je také možné, že někde někdo objeví, že devět otáčejících se kol na pozadí desátého kola, které se neotáčí, je přeci jen užitečný nástroj. Mohly by to být dveře vedoucí tam, kam chceš jít po své cestě za poznáním. Něco jako internet, jen z papíru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *