Pro rodiče (a další dospělé)

O důvěře v digiděti

Digitální puberta

O budoucnosti digidětí

1. Děti a technologie: O důvěře v digiděti

Beseda plná rad pro život digidětí a jejich rodičů.

Setkání jsou velmi interaktivní, neboť jejich smyslem je zodpovědět cokoli, co zajímá příchozí.

Jak děti díky obrazovkám objevují svět a co při tom objevují jejich rodiče.

Máme-li pocit, že se děti v digitálních světech ztrácí, často je to kvůli tomu, že se v nich ztrácíme my sami. Ale tam, kde mezi rodiči a dětmi vládne důvěra, vzájemné porozumění a láska, se nikdo ztratit nemůže. I v digitalizované společnosti jsou pro děti stále těmi nejdůležitějšími zdroji informací rodiče. Třeba se v počítačových hrách a sociálních sítích nevyznáme tolik jako ony, ale stále jim můžeme předat schopnosti, jež jim umožní žít smysluplný, klidný a radostný život. Možná by to za nás mohl udělat internet nebo škola, ale spíše bude lepší, když se do toho pustíme sami.

Jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí?

Jak k technologiím přistupovat v předškolním a jak ve školním věku?

Jsou pro děti obrazovky vhodné a od kolika let?

Kdy koupit dítěti telefon, kdy jej nechat s počítačem o samotě, kdy mu dovolit přístup na Internet?

Co můžeme udělat pro jejich bezpečnost a vlastní klid?

Jak to vnímají samotné děti? Co prožívají děti, když tráví čas na internetu? Co poznávají o světě a jak se zde učí chápat, co znamená být člověkem?Jak se mění krajina dětství, jsou-li po ní rozházeny digitální technologie.

Můžeme se někdy vůbec přestat bát, co všechno se dětem v kyberprostoru může stát? Ano, určitě můžeme. Není to vlastně zase tak složité, řekneme si, jak na to. A k tomu se nad tématem dětí a technologií můžeme ledasčemu přiučit o životě samém.

Děti to zvládnou, když to zvládneme my.

2. Děti a technologie: Digitální puberta

Beseda pro rodiče (či kohokoli), při níž se hlouběji ponoříme do zákoutích dospívání v digitálních časech.

Setkání jsou velmi interaktivní, neboť jejich smyslem je zodpovědět cokoli, co zajímá příchozí.

Jak bude vypadat společnost budoucnosti, do níž se dospívající snaží zapadnout? Jak mluvit s dětmi v pubertě o technologiích a co jim říkat, aby se neztratily v sítích a dospěly v dospělé, kteří dokáží navazovat zdravé vztahy a žít smysluplný život. Nejen ve společnosti obrazovek, ale především v objetí světa, který dává smysl.

Jaké tvary má puberta, když se odehrává na sociálních sítích.

Jak sociální sítě a chytré telefony utvářejí lidskou psychiku.

Jak vzniká závislost a co se s tím v kontextu digitálních technologií dá dělat.

Proč děti fascinuje Youtube a co to znamená pro rodiče, učitele a průvodce.

Co je digitální identita? Dá se ztratit, anebo zranit? Je vůbec lidská? Může být člověk s digitální identitou spokojenou, sebevědomou, svobodnou a mocnou bytostí?

Jak se mají dnešní dospívající?

Součástí besedy může být i téma vzdělávání, neboť není možné oddělit konzumování digitálních informací od způsobu, jakým se informace distribuují ve školách. Jak je uspořádat, aby děti přiváděly ke světu, v němž žijí a budou žít? Prožívají svá dospívání s mobilem v ruce i pod polštářem, na sociálních sítích, v labyrintech počítačových her, v symbióze s internetem. Co z nich vyrůstá, zatímco se s námi odmítají bavit…

Rozhodně to přežijeme, stejně jako dali naši rodiče naše puberty.

3. O budoucnosti digidětí

Smyslem besedy je společně se zamyslet nad tím, jaký svět chystáme pro naše děti.

Setkání je velmi, ale velmi interaktivní, imaginativní a nepředpověditelné, neboť nikdo z nás, včetně mne, nevidí do budoucnosti. Ve videu je úvod k tématu z besedy z roku 2018. Mnohé se změnilo a ještě změní…

Co je školní trauma a jak nás ovlivňuje?

Jaký vliv na náš život budou mít klimatické změny a ztráta biodiverzity? Co se s tím dá udělat?

Lze zpomalit stroj, v němž žijeme, a jak?

Máte zájem o besedu pro rodiče nebo učitele? Napište, rád k Vám přijedu.