Pro rodiče (a další dospělé)

Děti a technologie: O důvěře v digiděti

Beseda plná praktických rad a informací pro rodiče dotýkající se především školních a předškolních dětí.

Jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí?

Jak k technologiím přistupovat v předškolním a jak ve školním věku?

Jsou pro děti obrazovky vhodné a od kolika let?

Kdy koupit dítěti telefon, kdy jej nechat s počítačem o samotě, kdy mu dovolit přístup na Internet?

Co můžeme udělat pro jejich bezpečnost a vlastní klid?

A jak to vnímají samotné děti? Co se v nich odehrává? Jak děti díky obrazovkám objevují svět a co při tom objevují jejich rodiče. Jak se mění krajina dětství, když jsou po ní rozházeny digitální technologie.

Můžeme se někdy vůbec přestat bát, co všechno se dětem v kyberprostoru může stát? Ano, můžeme a není to vlastně zase tak složité…

A o tom, že děti to zvládnou, když to zvládneme my. Řekneme si, jak na to…


Děti a technologie: Digitální puberta

Budoucnost a přítomnost dětí v časech digitalizované puberty

Jak bude vypadat společnost budoucnosti, do níž se dospívající snaží zapadnout? Jak mluvit s dětmi v pubertě o technologiích a co jim říkat, aby se neztratily v sítích a dospěly v dospělé, kteří dokáží navazovat zdravé vztahy a žít smysluplný život, nejen ve společnosti obrazovek, ale především mimo kyberprostor?

Jaké tvary má puberta, když se odehrává na sociálních sítích?

Jak sociální sítě a chytré telefony utvářejí lidskou psychiku?

Jak vzniká závislost a co se s tím v kontextu digitálních technologií dá dělat?

Proč děti fascinuje Youtube a co to znamená pro rodiče, učitele a průvodce?

Co je digitální identita? Může být zdravá? Dá se ztratit, anebo zranit? A může být vůbec lidská? Může být člověk s digitální identitou spokojenou, sebevědomou, svobodnou a mocnou bytostí?

Součástí besedy může (a mělo by být) také téma školy, neboť není možné oddělit konzumování digitálních informací od způsobu, jakým se informace distribuují během vzdělávání. Jak uspořádat školu, aby děti přiváděla ke světu, v němž žijí a budou žít?

Co učit na 2. stupni ZŠ? Co jim říkat o světě kolem?

Co by se ve škole (a doma) měly dozvídat děti, které prožívají svá dospívání zasíťované v sociálních sítích, s mobilem v ruce i pod polštářem…

A o tom, že to zvládneme, protože naši rodiče naši puberty také zvládli…


Máte zájem o besedu pro rodiče nebo učitele? Napište, rád k Vám přijedu.