Průvodcovský manifest

1. Průvodce si nevytváří domněnky o tom, jak děti zacházejí s technologií. Vytváří jim prostor a drží se skutečnosti. Netřese se strachem.

2. Průvodkyně věří, že se od dětí může naučit tolik, kolik se mohou děti naučit od ní.

3. Průvodce nepotřebuje nachytávat své děti, jak dělají něco špatně. Chce je doprovázet směrem k dobru. Přitom si uvědomuje, že digiděti mohou kolikrát vidět dobro lépe než on. A někdy nemohou.

4. Průvodkyně důvěřuje dětem a fascinují ji. Proto touží být pozvána do jejich světa a chce se s nimi setkávat v jejich světě. Protože jim důvěřuje, necítí potřebu je kontrolovat.

5. Průvodci ví, že být technicky zdatný nerovná se být moudrý. Proto průvodci nabízí digidětem svou moudrost. Nabízí rady a klid, kdykoli si o ně řeknou.

6. Průvodci si uvědomují, že v říši zasíťovaných sociálních vztahů to dnes chodí složitě, a že děti ocení pomoc s orientací v ní. Aby průvodce mohl moudrou pomoc nabízet, měl by se sám v mediální krajině orientovat.

7. Průvodkyně věří, že technologie může být pozitivní, ačkoliv si nemyslí, že je všemocná. Ví, že je součástí našeho světa a necítí potřebu proti technologii bojovat. Jako ji necítí digiděti.

8. Průvodce si uvědomuje vlastní zodpovědnost. Ví, že je pro děti vzorem a oporou. Proto se pozorně věnuje svým špatným technologickým návykům. Ale věnuje se i těm dobrým. Průvodce ví, které jsou které. Digidítě na to teprve přichází.

9. Průvodkyně důvěřuje dětské zvědavosti a tvořivosti. Věří v jejich moc a věří, že je-li technologie používána správně, může dítěti otevřít mnoho cest k poznání světa, do něhož se narodilo a v němž prožije celý svůj spokojený život.

10. Průvodci upřednostňují spolupráci před kontrolou. Spoluvytváření řešení s dětmi využívá jejich tvořivosti a zároveň buduje vzájemnou důvěru. Mediální krajina je krajinou tvůrců.

11. Průvodce rozumí, že součástí růstu je experimentování s identitou sebe sama i se všemi tvary krajiny, jež vyrůstajícího člověka obklopuje. Uvědomuje si, že podstatnou součástí růstu jsou chyby.

12. Empatie, důvěra a láska jsou nejdůležitějšími nástroji průvodce.

Volný překlad textu The Mentorship Manifesto od Devorah Heitner
http://www.raisingdigitalnatives.com/mentorship-manifesto

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *