Pro žáky a studenty

Zodpovědně s digitálními technologiemi

Digitální identita aneb život v sociálních sítích

O budoucnosti světa a člověka (ne)digitalizovaného

1. Zodpovědně s digitálními technologiemi

Beseda je primárně určena pro žáky 3. – 5. ročníku

(Užitečné i pro pedagogy. Mohou být přítomni besedě a poznávat digiděti.)

Cílem přednášky je seznámit žáky se základními skutečnostmi digitálního světa a se zapeklitostmi, které může přinést do života nezkušeného uživatele technologií pohyb v informačním oceánu.

Od raného věku tráví dnešní děti svůj volný čas ve společnosti technologií. Od třetí třídy výše vlastní prakticky každé dítě vlastní telefon s přístupem na Internet. Mnohem dříve než výuka informatiky, zasvětí žáky do tajů digitálního světa jejich vlastní zvědavost. Pohybují se v něm radostně a spontánně, ačkoli často s notnou dávkou naivity. Bývají zaujatí, hraví a nadšení. Internet je pro ně přirozený jako les.

Při besedách se vždy vychází z potřeb dané skupiny

Uvedená témata jsou orientační (někdy se na ně dostane a jindy ne):

Zásady bezpečného pohybu v digitálním prostředí

Prevence kyberšikany a hatespeech – rozeznávání rolí a řešení situace

Rizika sociálních sítí a počítačových her

Úvod do mediální výchovy (reklama, Youtube, fakenews)

Mnoho dnešních dětí se sice poprvé seznámí s pornografií během prvního stupně ZŠ, ale nebývá to pro ně velké téma. Vedle toho nemívají problém se sdělováním svých osobních údajů (ačkoli často vědí, že by to neměly dělat) a rády si střílí ze svých kamarádů. Dopady takového jednání si ne vždy uvědomují. Stejně jako další záležitosti digitálních prostředí, sociálních sítí a chytrých telefonů.

Beseda může obsahovat pohybové hry, zejména ukáže-li se, že děti už ztrácejí pozornost, což se u mladších dětí stává, pokud je beseda náplní projektového dne a trvá celé dopoledne.

U dvouhodinových besed ke ztrátě pozornosti nedochází.

2. Digitální identita aneb život v sociálních sítích

Setkání s žáky 6.- 9. tříd ZŠ či se studenty SŠ

(Užitečné i pro pedagogy. Smí být přítomni a podivovat se nad životem digidětí.)

Jak se mění identita dnešních dospívajících, kteří si život bez přístupu na Internet nedokáží představit? Jak obrazovky ovlivňují jejich myšlení, komunikaci a vnímání sama sebe? Jak se stávat plnohodnotným dospělým v digitalizující se společnosti?

Změny, které prožíváme, jsou vážnější než kyberšikana či neslušné chování na Internetu. Během dospívání je ve hře ztráta sebevědomí, rozplynutí sebedůvěry a spokojenosti či zmizení pocitu smysluplnosti. Digitální puberta je složité období, kdy se hodí přemýšlet o současném světě a také o tom, co znamená být člověkem.

Při besedách se vždy vychází z potřeb dané skupiny

Uvedená témata jsou orientační (někdy se na ně dostane a jindy ne):

Co znamená sdílet svůj život na internetu.

Jaké pohledy, pocity a problémy přináší kyberprostor a jak se s nimi vyrovnat.

Jak prohlížení fotografií a videí ovlivňuje spokojenost a sebedůvěru. Co nás učí pornografie. A co sociální sítě.

Proč neposílat obrazy a videa s vlastní nahotou.

Jakou počítačovou hru všichni v digitalizované společnosti hrajeme.

Jak smysluplně trávit čas s informačním oceánem.

Setkání obsahuje mnohá upozornění na nebezpečí skrývající se v digitálním prostředí, ale varování před všudypřítomnými hrozbami nejsou jeho hlavní náplní. Tou je zamyšlení nad vlivem technologií na náš každodenní život a vnímání sebe sama. Během setkání se dostává na osobnější témata jako jsou strach, nejistota či konkrétní pocity ohrožení.

Beseda může obsahovat i pohybové hry, jež účastníkům vedou pozornost směrem k prožívání svého těla a svých pocitů. Aby k tomu došlo, je dobré, trvá-li setkání celé dopoledne.

Avšak i během dvou vyučovacích hodin se žáci setkají s vlastním nitrem a nahlédnou nové aspekty svých digitálních životů.

3. O budoucnosti světa a člověka (ne)digitalizovaného

Beseda pro studenty SŠ, ale budoucností se zvládnou procházet všechny děti včetně nejmenších

(Užitečné i pro pedagogy. Mohou diskutovat s námi a představovat si, kam vede digitalizace společnosti.)

Náplní besedy není učení o nebezpečích digitálního světa nebo kyberbezpečnosti. To však neznamená, že se nemůže dostat řeč k některým negativům, jež nám život v digitalizované společnosti přináší.

Budeme se zamýšlet nad budoucností, k níž směřujeme a nezalekneme se představ naší vlastní fantazie ani těch největších otázek, jaké mohou člověka napadnout.

Při besedách se vždy vychází z potřeb dané skupiny

Uvedená témata jsou orientační (někdy se na ně dostane a jindy ne):

Jak bude vypadat svět za 10 či 20 let.

Čemu se bude člověk věnovat. Čemu by ses rád/ráda věnoval ty.

Jak bude náš život ovlivněn klimatickými změnami, ztrátou biodiverzity a dalším rozvojem technologií.

Jak se člověk sžije s roboty, umělými inteligencemi a dalšími technologiemi.

Co znamená být člověkem. Jaký je smysl života.

Přemýšlení o budoucnosti či o smyslu lidského života věnujeme v naší společnosti nesmírně málo času. Přitom se jedná o témata, která zajímají nejen většinu dospělých, ale samozřejmě i každé z dětí. Smyslem besed je pomoci účastníkům zahlédnout, co jejich oči mohou vidět, přestože je samotné to třeba ještě ani nenapadlo.

Beseda může obsahovat i pohybové hry, jež účastníkům vedou pozornost směrem k prožívání svého těla a svých pocitů. Aby k tomu došlo, je dobré, trvá-li setkání celé dopoledne.

Avšak i během dvou vyučovacích hodin se žáci setkají s vlastním myšlením a zahlédnou obrysy své (ne)digitalizované budoucnosti.

Máte zájem o besedu pro žáky, studenty nebo dětské skupiny? Napište, rád je navštívím a proberu s nimi, co je potřeba.