Pro žáky a studenty

Zodpovědné zacházení s digitálními technologiemi

Beseda je primárně určena pro žáky 3. – 5. ročníku, ale některá témata se hodí říct i na 2. stupni ZŠ. (užitečné i pro pedagogy)

Od raného věku tráví dnešní děti svůj volný čas ve společnosti technologií. Od třetí třídy výše vlastní prakticky každé dítě vlastní telefon s přístupem na Internet. Mnohem dříve než žáky do tajů digitálního světa zasvětí výuka informatiky, pohybují se v něm se svou naivitou, spontánností a zvědavostí samy. Zaujatě, zvědavě, hravě. Pro dnešní děti je Internet přirozený jako les.

Cílem přednášky je seznámit žáky se základními skutečnostmi digitálního světa a se zapeklitostmi, které může přinést do života nezkušeného uživatele technologií pohyb ve virtuálním světě kyberprostoru.

Zásady bezpečného pohyby v digitálním prostředí.

Prevence kyberšikany a hatespeech – rozeznávání rolí a řešení situace.

Prevence sextingu a úvod do pornografie (pro 2. stupeň).

Rizika světa sociálních sítí a počítačových her.

Úvod do mediální výchovy (reklama, Youtube, fakenews).

Mnoho dnešních dětí se sice poprvé seznámí s pornografií během prvního stupně ZŠ, ale nebývá to pro ně velké téma. Vedle toho nemívají problém se sdělováním svých osobních údajů (ačkoli často vědí, že by to neměly dělat) a rády si střílí ze svých kamarádů. Dopady takového jednání si ne vždy uvědomují. Stejně jako další záležitosti digitálních prostředí, sociálních sítí a chytrých telefonů. Beseda může obsahovat pohybové hry, zejména ukáže-li se, že děti už ztrácejí pozornost, což se u mladších dětí stává poměrně často.


Digitální identita:

O životě v sociálních sítích

Setkání s žáky 6.- 9. tříd ZŠ či se studenty SŠ (užitečné i pro pedagogy)

Jak se mění identita dnešních dospívajících, kteří si život bez přístupu na Internet nedokáží představit? Jak obrazovky ovlivňují jejich myšlení, komunikaci a vnímání sama sebe? Jak se stávat plnohodnotným dospělým v digitalizující se společnosti?

Jak vypadá dospívání, když se odehrává v kyberprostoru?

Jaké mladému člověku přináší pohledy, pocity a problémy? Jak se s nimi vyrovnat?

Jaké komplikace a nebezpečí dnešním dospívajícím hrozí?

Nejde jen o kyberšikanu a respekt k soukromí druhého. Nejde jen o slušné chování na Internetu. Jde o sebevědomí, o sebedůvěru, o pocit spokojenosti a smysluplnosti, o porozumění současnému světu.

Jak závislost na síti či hraní počítačových her ovlivňuje vnímání a schopnost se učit.

Jak prohlížení fotografií ovlivňuje spokojenost a sebedůvěru.

Proč neposílat obrazy a videa s vlastní nahotou.

Jak sebedůvěru a schopnost se zamilovat narušuje sledování pornografie.

Jak zodpovědně zacházet s informacemi na Internetu.

Setkání obsahuje mnohá upozornění na nebezpečí skrývající se v digitálním prostředí, ale varování před všudypřítomnými hrozbami nejsou jeho hlavní náplní. Tou je zamyšlení nad vlivem technologií na náš každodenní život a vnímání sebe sama. Proto může beseda obsahovat i pohybové hry, které vracejí účastníkům pozornost k prožívání svého těla a svých pocitů. Hodina a půl povídání bývá pro dnešní žáky a studenty, zvyklé na digitální střídání pozornosti, beztak příliš. Hry jsou zároveň socializační aktivitou, při níž si studenti na vlastní kůži zažívají základní situace nedigitální komunikace. Během setkání se dostává na osobnější témata jako jsou strach, nejistota či konkrétní pocity ohrožení.


Máte zájem o besedu pro žáky, studenty nebo dětské skupiny? Napište, rád je navštívím a proberu s nimi, co je potřeba.