Je mé dítě už závislé?

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

00:00 – Start

00:25 – Můžeme si pro začátek říct, co jsou digitální závislosti?

00:52 – Jak moc nebo málo máme vůbec tento typ závislosti prozkoumaný a definovaný?

01:42 – Podobají se digitální závislosti těm látkovým?

02:28 – Digitální zařízení používáme ve značné míře všichni. K práci, zábavě, seberealizaci. Kdy se jedná o digitální závislost?

04:42 – Můžeme dítě, které umí mobil odložit na celý den nebo i víkend, ale když ho má po ruce, neumí se tzv. odtrhnout, považovat za závislé?

06:43 – Jak je to s nutkavou potřebou kontrolovat například soc. sítě, případně s medializovanou „nomofobií“ – jsou projevem závislosti?

08:16 – Lze určit nějakou míru, po kterou se dá označit užívání digitálních technologií, třeba i intenzivní, za nadšení, koníček, ale nikoli závislost?

11:28 – Jak je to s doporučením, že děti mají strávit u obrazovek maximálně hodinu denně?

13:45 – Pracují se závislostními mechanismy autoři digitálních produktů? Jak se to projevuje na jejich designu, na jaké triky si dát pozor?

16:03 – Jak v rámci rodiny nejlépe pracovat na předcházení digitálním závislostem? Jak si nastavit zdravé hranice digitálního života?

19:52 – Jak řešit digitální závislost dětí, pokud máme dojem, že je přítomná?

22:25 – Doporučení na závěr