Kreativní myšlení

Smysluplný život s internetem

Mediální vědění pro žáky 8.-9. tříd ZŠ, studenty SŠ, domškoláky a unschoolery. Anebo pro dospělé, které zajímá, jak o současném světě, jenž se pozvolna proměňujeme na mediální krajinu, hovořit s dětmi.

Mediální vědění je rozvojem informačně-digitální gramotnosti a také kurzem well-beingu v digitalizované společnosti. Jinak tomu v současné době nemůže být. Žijeme v časech, kdy sama sebe nalézáme uprostřed mediální krajiny. Otázka „co jsou informační média a jak fungují“ v našich očích splývá s tázáním „co znamená být člověkem“.

Projektový den by měl trvat 4 – 6 vyučovacích hodin a může být zaměřen na rozvedení kteréhokoli z níže uvedených témat.

Kreativní myšlení – tvorba informací vycházející z lidského nitra. Vnitřní motivace, imaginace, láska k poznání a radost z objevování nového.

Zasíťované myšlení – zacházení s informacemi vycházející z vnějšku. Život v informačním oceánu a nesoustředěné, rozbíhavé i propojující myšlení.

Svět sítí – Internet, sociální sítě a mezilidské vztahy, nervový a imunitní systém, biosféra, atmosféra, infosféra, podhoubí, les, smečka…

Cítění informací – Digitální obrazy, real news a fake news, propaganda, reklama, ideologie, paradigma, deepfake videa, umělá inteligence.

Kdo je člověk? – Nalézání místa člověka v informačním oceánu mediální krajiny. Bez špetky filosofie nemá mediální výchova chuť ani smysl.

Jak se vyznat v informačním oceánu? Jak našlapovat po jeho hladině a co dělat, když se člověk ocitne na jeho dně?

Co znamená „cítit informace“?

Jak v sítích neztratit sama sebe a půdu pod nohama? Jak se nezamotat v síti strojů?

Co se odehrává ve světě, který je tekutým a zasíťovaným?

Být či nebýt řádným uživatelem a konzumentem?

Jaký je rozdíl mezi přirozenou a umělou inteligencí?

Něco málo o mediálním vědění

Informační oceán je chytrý, vnímavý a velmi tvořivý. Stroje, z nichž se skládá, umí počítat lépe než člověk, dokáží číst, psát, vidět i myslet. Stále hůře se orientujeme ve světě, který sami budujeme. Snad proto jej vytváříme stále méně a méně a stále více a více svěřujeme jeho chod strojům. Čím více důvěřujeme médiím a technologiím, tím více ztrácíme svou moc, vědomí i svobodu. Rozeznat pravdu od nepravdy začíná být nad lidské síly. Někteří z nás proto důvěřují výhradně výpočtům počítačů, jiní by se raději zamysleli, zda-li by to vše nemohlo být poskládáno jinak… více lidsky a životodárně.

Internet jako planetární biotechnologická síť. Infosféra jako síť myšlení. Biosféra jako síť života. Informace a exformace. Příběhy, fakta a videa. Nervový systém, imunitní systém a další lidské sítě. Sociální sítě, technologické sítě, přediva lidských osudů, tělo. Podzemí lesa jako wood wide web. Město jako informační médium. Člověk jako síť příběhů.

Obrazotvornost, imaginace, cítění, sebedůvěra.

Emocionální rovnováha, klid, spokojenost, racionalita.

Zranitelnost, radost z chyb, nevědění.

Láska k poznání, objevování světa a nalézání smysluplnosti života.

Mediální vědění se nezabývá výhradně analýzou informačních médií, na něž klade důraz mediální výchova. Z mediální situace nevynechává lidskou zkušenost. Čtenář textu je součástí textu, divák videa je součástí videa. Než o výchově je lepší hovořit o vědění také proto, že výchova předpokládá, že ti, kdož vychovávají, mají setkávání s médii zvládnuté, což v rámci digitalizované společnosti neplatí. Plaveme v tom všichni a teprve objevujeme, co se vlastně děje a co to znamená, když jsme naše těla, duše a mysli propojili s internetem. Pravda je taková, že více nevíme, než víme. Nicméně prohlášení „vím, že nic nevím“ má svůj rub tvrdící, že „nevím, že vím vše“. Proto je mediální vědění současně výpravou do zákoutí kyberprostoru, ponořením do hlubin knih, procházkou za horizontem videí a procházkou po lidských nitrech, v nichž se snoubí vnímání, myšlení a cítění a s aktivním a tvořivým přístupem nejen k médiím, ale i ke světu, jež zároveň skrývají i odhalují.

Během setkání o kreativním myšlení a mediálním vědění může být rozvedeno celé spektrum dalších témat, otázek a odpovědí.

Máte zájem o projektový den pro vaše žáky, pedagogy či průvodce?

Napište, rád s Vámi proberu, cokoli potřebujete vědět.