O podmínkách poskytování služeb

Na těchto stránkách k sobě vzájemně přistupujeme s respektem a důvěrou. Jestliže během naší komunikace vznikne problém, vyřešíme ho jako moudří lidé.

Email: jan.krsnak@digideti.cz

Tel: +420 722 636 314

Proto zde není nutné nacházet žádnou právnickou hatmatilku a můžeme se klidně dál zabývat poznáváním světa. Informujme se při této příležitosti o smlouvách, které nikdo nečte, ale stroj trvá na tom, že jsou potřeba.

Z knihy Věk kapitalismu dohledu od Shoshany Zuboff

Str. 68 – 69: Online „smlouvy“ se také často označují jako „závazek na jeden klik“, protože, jak ukazuje řada výzkumů, většina lidí se k těmto despotickým smluvním podmínkám zaváže pouhým kliknutím na okno s nápisem „souhlasím“, aniž by si smlouvu přečetli. V mnoha případech se k této smlouvě o poskytování služeb zavazujete už prohlížením webových stránek, ani o tom nevíte.

Vědci poukazují na to, že tyto digitální dokumenty jsou příliš dlouhé a složité částečně proto, aby uživatele od přečtení podmínek odradily…

Ještě horší je, že podmínky může firma jednostranně kdykoli změnit bez vědomí či souhlasu konkrétního uživatele a že ve smlouvě obvykle uvádí jiné firmy (partnery, dodavatele, obchodníky, zprostředkovatele reklamy apod.), aniž by uvedla nebo převzala odpovědnost za jejich podmínky poskytování služeb.

Právní vědkyně Margaret Radin považuje tyto „smlouvy“ z pohledy morálky a demokracie za degradaci právního státu a institutu smlouvy, za zvrácenost, jež restrukturalizuje práva uživatelů zaručená demokratickými procesy a „nahrazuje je systémem, který si firma přeje zavést… Chce-li se příjemce služby účastnit transakcí s firmou, musí vstoupit do právního vesmíru, který si vymyslela.“

Str. 276: Společnost Nest přijímá za bezpečnost těchto informací jen malou odpovědnost a za to, jak je využijí jiné firmy, vůbec žádnou. Noto La Diega a Ian Walden, právníci z Londýnské univerzity, kteří tyto dokumenty analyzovali, se domnívají, že kdyby člověk vstoupil do ekosystému připojených zařízení a aplikací společnosti Nest, z nichž každá má své vlastní, stejně zatěžující podmínky, nákup jednoho domácího termostatu by znamenal nutnost prostudovat téměř tisíc „smluv“.

Akademici spočítali, že k dostatečnému porozumění dokumentům bylo zapotřebí nejméně pětačtyřicet minut, ovšem ti, kteří se na smlouvy podívali, nad nimi v průměru strávili čtrnáct vteřin.

Smart TV společnosti Samsung

Str. 307: „Zásady dohledu“ tohoto televizoru – ano, i televizor má dnes zásady dohledu – svědčí o velkých snahách o dohled a komerční zájem, jež se bez našeho vědomí projevují v našich domácnostech.

„Upozorňujeme, že pokud vaše mluvené slovo obsahuje osobní nebo jiné citlivé informace, budou mezi zaznamenanými údaji a při použití funkce rozpoznávání hlasu budou předány třetí straně.“

Společnost Samsung doporučuje: ,,Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které používáte.“

I ony vás vybízejí, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů společností, kterým vaše rozhovory prodávají, a ty dělají totéž – nezbývá tedy než se z toho zbláznit, nebo kapitulovat.