Category: Svět digidětí

Rodinná mediální dohoda

K sestavování smlouvy nezapomeňte přizvat ty, jichž se týká, tedy děti. Používání digitálních technologií v domácnosti s dětmi je dobré ošetřit smlouvou – dohodou. Je klíčové, aby se na tvorbě konkrétní smlouvy podílely i děti, protože to vede k jejímu snadnějšímu naplňování. Není-li smlouva skutečnou dohodou, bude neustále porušována. Dítě musí cítit, že se na…
Read more

O prstech, myšlení, tabletech a dětech

… že veškeré lidské myšlení a jednání je založeno na smyslovém vnímání a pohybu. Studie ukázaly, že děti musejí věci uchopit, aby o nich mohly dobře přemýšlet. Teprve tím správně poznávají svět a věci a současně se s nimi učí správně zacházet… Tak jako řeč rozvíjíme tím, že spolu hodně mluvíme, jemné motorice, prostorovému myšlení,…
Read more

Dítě je ostrov, který obklopuje moře

Když jsem se narodil, věděl jsem, že jsem ostrovem, který obklopuje moře. Neuměl jsem chodit, neuměl jsem myslet, neuměl jsem psát, ani číst. Nepracoval jsem, nemluvil jsem. Když jsem se narodil, byl jsem pláží ležící mezi vnitrozemím plným zeleně a oceánem s nedohlédnutelnými hlubinami. Protože jsem byl novorozenec, můj zrak ještě nebyl přesně zaostřen. Orientoval…
Read more

Peter Gray: Sense and Nonsense About Video Game Addiction

,,Pokud znáte někoho, kdo vypadá, že je závislý na hrách, chcete-li mu pomoci, neměli byste se soustředit na odstranění obrazovky. Měli byste se raději zkusit zamyslet, co jí chybí nebo co je špatně v jiných oblastech jejího života a jak by se tento problém dal řešit. Měli byste raději pomoci zamyslet se oné osobě.” Originální…
Read more

Zmrazená média

Skvělý způsob, jak si s dětmi povídat o médiích a zároveň jim říct, že média nejsou něčím, podle čeho se máme orientovat, ale naopak něčím, co je zcela tvárné. Nedílnou součástí mediální výchovy musí být kreativita. Ve skutečnosti média nemají žádné pevné tvary ani vlastnosti a jsou zcela modelovatelná. Záleží na každém, co se v nich…
Read more

Vizualizace sociálních sítí

Projekt vizualita či vizualizace je kampaň pro vytvoření sociální sítě, která nabízí nástroje pro reagování na obrazy. Série několika teoretických videí se bude snažit popsat fenomény a koncepty mediálního světa. FB/ Daniel Vondráček

PhDr. Jeroným Klimeš, Ph.D. – „Děti a média“

,,Děti rodiče přesvědčují, že počítač potřebují kvůli škole – na domácí úkoly a prezentace. Rodiče se lehce nechají přesvědčit, očekávání rodičů je zcela opačné – že se dítě zlepší ve škole, ale opak je pravdou!” ,,Některé děti jsou na telefonu nepřetržitě, i v noci, mají ho pod polštářem, celé dny a celé noci, hrají v noci, když…
Read more

Pět bolestí ze sociálních sítí (13-18 let)

Je-li dnes někdo v pubertě, nemůže si dovolit nebýt součástí sociálních sítí. Výjimky zcela jistě existují. Jeden až dva, co nemají Facebook, Instagram nebo Snapchat, se najdou v každé třídě, ale pravděpodobně se jedná o jedince, kteří věří sami sobě nepoměrně více než jejich spolužáci. V pubertě je normální si příliš nevěřit. Puberta vedle fyziologických…
Read more