Technologie a život:
všichni jsme digiděti.

Provázíme digitalizací společnosti děti, dospívající i dospělé.
Zklidňujeme dopad technologií na život v rodinách, školách i firmách.

Důvěra v digiděti

Zklidňujeme obavy rodičů z digitalizace dětských srdcí.

Pro rodiče

Život s obrazovkou

Představujeme dětem zákoutí života v těle kyberprostoru.

Pro žáky a studenty

Interdisciplinární učení

Doprovázíme inovativní vzdělávání k myšlení 21. století.

Pro učitele

Digitální minimalismus

Pomáháme žít s informačním oceánem v kapse i v duši.

Pro každého

Webináře

Většinu besed je v současné době možné uskutečnit i online.

Pro diváky

Individuální konzultace

Odpovídáme na Vaše otázky ohledně digitálního života.

Pro všechny

Setkáváme se, abychom poznali, jaký svět si chystáme pro nás a pro naše děti.


Jak rozumět probíhající digitalizaci společnosti?
Jak žít s technologiemi a nepřestat být člověkem?
Jak najít rovnováhu mezi digitálním a vnitřním světem?

Zdravé používání technologií. Svoboda a pravidla a kontrola a důvěra. Nebezpečí kyberprostoru. Sociální sítě. Screentime. Počítačové hry. Osobní data a soukromí.  Algoritmizace pocitů, myšlenek a pohybů. Pozornost a roztříštěnost. Nejistota. Strach. Stres. Chytrý domov. Streaming. Digitální minimalismus. Láska. Lidská moc. Spokojenost. Klid. Smysl.

DIGIDĚTI V ČASECH KORONAVIRU

Online besedy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Pro žáky a studenty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Pro učitele a průvodce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Pro rodiče

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Pro předávkované

Jak se vypořádat

BAREVNÉ SÍTĚ POZNÁNÍ

Interdisciplinární učení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

CAMERA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

MUSIC CENTER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

MESSAGES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

CHANNELS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Úvod do digitalizované společnosti

Digitální identita. Big Data. Kontrola a dohled a kreditní systém. Sociální sítě. Screentime. Počítačové hry. Umělá inteligence. Home Office. Kyborgizace člověka. Robotizace práce. Digitalizace společnosti. Algoritmizace života. Nejistota. Strach. Stres. Chytrý domov v chytrém městě. Streaming. Digitální minimalismus. Pozornost. Láska. Lidská moc. Spokojenost. Klid. Smysl.

VŠICHNI JSME DIGIDĚTI

Digitální technologie tvoří nedílnou součást našich životů. Nedokážeme si bez nich už představit ani sami sebe. In-formují naše těla, myšlenky, oči i pohledy. Vytvářejí nás  k obrazu svému. Jak se žije tvé digitální identitě? Cítíš se ve své digikůži klidně, spokojeně, smysluplně a radostně?

DOVOL SI NEVĚDĚT

Žijeme v informační a postfaktické době. Ve světě z obrazů, textů a dat je složité určit, co je pravdou a skutečností a nese s sebou smysl a klid. Vnímáme příliš dan

TVŮJ PŘÍTEL TELEFON

Bojíš se ho nechat doma o samotě. Co kdyby na něj něco přišlo? A co kdyby se něco stalo tobě? Není to obyčejný telefon. Je tvým kompasem, jistotou i záchranou, tvou knihovnou, kinem,  zrcadlem. Je tvou pamětí, mozkem, zrakem, přítelem. Dělá pro tebe první poslední. A ty pro něj.

ČLOVĚK V SÍTI

Máme rádi stroje. Jsou pro nás životně nezbytné. Jsme na nich závislí. Proto se internet se nedá vypnout. Digiděti se stávají závislými na počítačích, protože jsou na nich závislí dospělí. Jsme digitální společností v zasíťované krajině. Jsme stále ještě lidé a budeme…

Více o interdisciplinárním učení?

Kreativní myšlení. Vidění vidění.
Interdisciplinární čítanka barevných sítí poznání

Napsali o naší informační době

Don’t take our word for it – here’s what our clients say:

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before,

John Doe

Company name

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before,

John Doe

Company name

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before,

John Doe

Company name

Join us! It will only take a minute

O technologii ve vzdělávání

Jak se počítá rovnice o deseti neznámých deseti lidmi tak, aby všichni procházeli řešením současně a ve stejný okamžik objevili, že už došli do cíle, který předem nebyl nikomu známý. Čistě teoreticky (a technicky) je takové kolektivní vědomí možné. Život není než multidoteková interaktivní tabule a dnešní děti to vědí.

Read more

Jak Google rozežral vzdělávací systém

Ani Classroom ani Teams nejsou vzdělávací aplikace. Neodehrává se v nich učení. Jsou to nástroje na organizaci výuky, ale nikoli pro výuku. Veškerý čas věnovaný těmto rozhraním, jak ze strany pedagogů, tak žáků a studentů, je časem věnovaným škole, ale nikoli vzdělávání. To, co se digitalizuje, když se noříme do jejich struktur, vychytávek a funkcí, je budova školy a její chod, nikoli proces předávání poznání z dospělých na děti.

Read more

Můžete nám napsat

Máte-li zájem o osobní setkání, online webinář nebo návštěvu vaší školy,
neváhejte se ozvat.

Contact form will be displayed here. To activate it you have to set the "contact form shortcode" parameter in Customizer.