Technologie a život:
digitalizujeme svět i sami sebe.

Jsme jako děti, které se učí chodit. Padáme a opět se zvedáme. Necháváme se vést za ruku. Necháváme se vést za ruku digitálními technologiemi. Kam se vlastně jde? Ví to děti? Ví to jejich rodiče a učitelé?

Nabízí odpovědi spíš internet nebo lidská nitra?

Děti a technologie

Zklidňujeme obavy rodičů z digitalizace dětských srdcí.

Pro rodiče

Život s obrazovkou

Představujeme dětem zákoutí života v těle kyberprostoru.

Pro žáky a studenty

Digitalizace vzdělávání

Doprovázíme inovativní vzdělávání k myšlení 21. století.

Pro učitele a rodiče

Obrazovka jako okno do dětského světa

Jak se s dětmi bavit o technologiích.

Pro rodiče a učitele

Digitální wellbeing

Digitální minimalismus, digidetox a prosíťovanost sebedůvěry

Pro každého

Výzkum síťování obrazů

Přírodopis internetu a duchovnost technologií

Pro zvědavé

Poznáváme, jaký svět chystáme
pro nás a pro naše děti.


Jak rozumět probíhající digitalizaci společnosti?
Jak žít s technologiemi a neztrácet při tom sám sebe?
Jak najít rovnováhu mezi digitálním a vnitřním světem?

Zdravé používání chytrých telefonů. Sociální sítě. Čas u obrazovek. Počítačové hry. Streaming a síťování se. Digitální identita, soukromí, bezpečí a virtuální veřejný prostor. Algoritmizace pocitů, myšlenek a pohybů. Pozornost a roztříštěnost. Svoboda a pravidla a kontrola a moc při výchově digidětí. Kreativita a odvaha a zvědavost a radost při jejich vzdělávání. Nebezpečí a výzvy kyberprostoru. Nejistota. Stres. Strach. Chytrý domov v chytrém městě s chytrou prací přímo z kuchyně. Digitální minimalismus. Empatie. Laskavost. Láska. Důvěra a sebedůvěra. Spokojenost. Smysl. Klid. Lidskost.
.

V ČASECH CELOSPOLEČENSKÉ POČÍTAČOVÉ HRY

Online besedy

Co s námi dívání do obrazovek dělá? Jak se cítíme v síti? Kyberprostor, naše digitální identity i náš algoritmizující se svět můžeme společně objevovat a probírat také online. Digiděti se setkávání přes síť nebojí.

Pro pracující a unavené

Využíváte naplno potenciál digitálního světa? Nebo se v něm stále hledáte a spíš se ztrácíte než nalézáte?

Pro neklidné rodiče

Zklidňovat rodičovské obavy je možné i online.
Je zajímavé vědomě zažívat, co s námi síť umí udělat.

Pro učitele a průvodce

Neučíme ovládat programy a aplikace. Ukazujeme, jak v digitálních zákoutích neztratit lidskost a vřelost.

Pro žáky a studenty

Základy kyberbezpečnosti a fungování digisvětů lze představovat i online, ale spíše starším dětem…

Online setkání
BAREVNÉ SÍTĚ POZNÁNÍ

Interdisciplinární učení

Jak naučit děti smysluplně využívat zdroje informačního oceánu? Jak myslet kreativně a v souvislostech? Jak rozvíjet sebevědomí těch, kdo budou s internetem trávit celý svůj život? Jak aktualizovat vzdělávání pro 21. století?

Individuální přístup

Projektová výuka rozvíjející individuální přístup nejen na straně dětí, ale i na straně vyučujících.

Interdisciplinarita

Žijeme v pestrém a rychle se měnícím světě. Jak se v něm orientovat? Zasíťovaný svět přináší nové výzvy.

Přírodopis internetu

Zamyšlení nad přirozeností a životodárností sítí a dalšími jevy digitalizující se společnosti.

Interdisciplinární čítanka
Duchovnost technologií

Upozornění: Ne každý je ochoten přijmout pohledy a příběhy otevřené barevnými sítěmi poznání.

Život v digitalizované společnosti

DIGIDĚTI STÁVAJÍCÍ SE DIGILIDMI

Generace dnešních třicátníků je poslední, která si pamatuje, že internet lze vypnout. Můžeme toto vědomí dnešním dětem předat, anebo nemusíme. Pro ně je síť přirozenou součástí reality a může se snadno stát, že nebudou vědět, proč by měly své digitální průvodce někdy opouštět, když jim přeci ukazují celý svět. 

DOVOL SI NEVĚDĚT

Kde začínají síťující se obrazy linoucí se z tvých aplikací a kde začínají tvé pohledy vyjadřující tvou osobnost. Kde je na místě důvěřovat strojům a jejich informacím a kde by se člověk měl obrátit o radu spíše k vlastnímu srdci. Kde začíná lidská mysl a kde začíná digitalizace vidění, cítění a myšlení. Kam u vás doma uklízíte smysl, spokojenost a klid?

DIGITALIZACE LIDSKÉHO NITRA

Cokoli internetu uděláš, si zapamatuje. Každý z nás má svého digitálního dvojníka. Bytost zrozenou z našich digitálních stop. Je to on, s kým se chytré algoritmy baví, když se rozhodují, které zprávy ze světa ti pustit. Na bázi jeho zkušeností, tužeb a přání se formuje tvá sociální bublina. Ta má na síti vždy jen jednoho člena: Tebe. Tebe a tvé nitro.

SEBEDŮVĚRA ČLOVĚKA V SÍTI

Máme rádi stroje. Jsou pro nás životně nezbytné. Jsme na nich závislí. Proto se internet se nedá vypnout. Digiděti se stávají závislými na počítačích, protože jsou na nich závislí dospělí kolem. Jsme digitální společností žijící v zasíťované krajině. Jsme stále ještě lidé a ještě chvíli budeme. Pokud se nerozhodneme svěřit se cele do péče chytrých algoritmů.

Napsali o informační době

Další knižní příběhy naleznete na stránce s doporučenou literaturou

Pokud bychom začali užívat helmu na zvýšení soustředění v různých situacích, mohli bychom o schopnost vyrovnávat se s pochybami a rozporu-plnými podněty přijít, stejně jako jsme už z větší části ztratili čich, schopnost snění a umění věnovat něčemu plnou pozornost…

Yuval Noah Harari

Homo deus

Splétáme technologický superorganismus, globální mozek sestávající z propojených lidí, hybrid člověka a stroje. Jeho smysly jsou kamery, mikrofony, klávesnice a GPS moduly chytrých telefonů, jeho myšlenky jsou kolektivním výstupem miliard lidských mozků…

Tim O´Reilly

WTF? Co přinese budoucnost a jak ji přežít

Obyvatelé digitální sítě se neshromažďují. Nedostává se jim niternosti shromáždění, která by dala vzniknout nějakému my. Představují zvláštní druh nakupení bez shromáždění, množství bez niternosti, bez ducha či duše. Jsou to izolovaní, osamělí hikikomori…

Byung-Chul Han

Vyhořelá společnost

Můžete nám napsat

Máte-li zájem o osobní setkání, online webinář nebo návštěvu vaší školy,
neváhejte se ozvat.